Các công ty Việt Nam đầu tư gần 21 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài

Báo cáo tình trạng đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cho chính phủ, năm 2019, các công ty Việt Nam đã trả gần 565 triệu USD cho các dự án ở nước ngoài, giảm 5,6% so với năm 2018. Tiền lãi và kiều hối năm nay đạt 313,5 triệu đô la Mỹ, trong đó lớn nhất liên quan đến các dự án dầu khí của PVN ở Nga và kinh doanh mạng viễn thông của Viettel đã vượt quá 170 triệu đô la Mỹ. Ở Campuchia, nó là 22,1 triệu USD, dự án của Petrolimex tại Singapore là gần 10 triệu USD. -Như cuối năm 2019, các công ty Việt Nam đã đầu tư vào 1.321 dự án ở nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 21 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, khoảng 3 tỷ đô la Mỹ tiền được chuyển ra nước ngoài bởi các công ty đầu tư ở nước ngoài và khoảng 363 triệu đô la Mỹ lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư. Đặc biệt vào năm 2019, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư vượt quá 23,1 triệu USD. Hai công ty cũng đảm nhận nghĩa vụ tài chính của chính phủ từ đầu tư nước ngoài khoảng 22 triệu đô la.

Metfone – Đầu tư của Viettel vào một dự án viễn thông ở Campuchia. Nhiếp ảnh: Viettel

Ngoài các khoản tiền được chuyển đến Việt Nam, các công ty Việt Nam cũng đã hình thành các tài sản quan trọng như nhà máy và cơ sở sản xuất trị giá hàng tỷ đô la ở nước ngoài. — Lào là nơi mà hầu hết các công ty Việt Nam có được quỹ đầu tư với gần 5 tỷ đô la Mỹ trong số 208 vốn đăng ký, tiếp theo là Nga, khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ, Campuchia, khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ và Venezuela, khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ …- — Đầu tư nước ngoài của các công ty Việt Nam gần đây đã chứng kiến ​​một xu hướng lưu thông của các nhà đầu tư, đó là, vốn tư nhân tăng trong khi nhà nước giảm. Năm 2019, 100% dự án đầu tư nước ngoài mới được đầu tư bởi các công ty tư nhân và không có dự án nhà nước nào. Trong số đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 21 tỷ đô la Mỹ, các doanh nghiệp nhà nước chiếm 13,8 tỷ đô la Mỹ và chi 6,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, PVN đã đầu tư vào 27 dự án với tổng số vốn cổ phần là 7,1 tỷ đô la Mỹ, Vettel đã đầu tư vào 10 dự án viễn thông với số vốn cổ phần là 3 tỷ đô la Mỹ … Các công ty khác nhau đã có mặt ở thị trường nước ngoài. Khoảng 830 triệu USD đã được đầu tư.

Về phía tư nhân, Huang An Jialai Group Co., Ltd. đang đầu tư vào 7 dự án với số vốn cổ phần là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Chimelong Golf Co., Ltd. đã đầu tư vào 2 dự án tại Lào với số vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD. Ông Công ty Mía đường đã đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ vào các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ở Nga … Ngoài việc nâng cao hiệu quả đầu tư, các cơ quan kế hoạch và kế hoạch cũng cảnh báo người dân bảo vệ chống lại rủi ro thương mại. Người Việt đầu tư ra nước ngoài. Do đó, cơ quan này cho biết, trong một số dự án, tỷ lệ cho vay được sử dụng cho đầu tư ở nước ngoài đã tăng lên. Bộ Kế hoạch chỉ ra: “Cần tiến hành rà soát trong tương lai để đảm bảo hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng.” Ngoài ra, nếu công ty đầu tư, nó sẽ gặp nhiều rủi ro. Đầu tư vào một số khu vực hoặc khu vực xung đột nhất định có nguy cơ xung đột quân sự, Iraq, Venezuela, Ukraine và các khu vực khác có tình hình chính trị xã hội không ổn định … Mặc dù luật không quy định bất kỳ điều kiện nào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng công nhận và áp dụng ở một số khu vực nhất định. Và lĩnh vực đầu tư vào các công ty Việt Nam. Có một số rủi ro pháp lý dẫn đến tranh chấp và tranh chấp quốc tế, ví dụ như ở một số nước châu Phi (Cameron, Tanzania …) và các lĩnh vực dầu khí và viễn thông. Theo cơ quan này, xu hướng đầu tư vào các lĩnh vực này đang có xu hướng giảm, nhưng Bộ Kế hoạch cần chỉ ra một giải pháp để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư của công ty.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?