Nếu ngân sách thấp, hãy ngừng mua phương tiện công cộng

Các yêu cầu trên là “Hướng dẫn tăng cường lãnh đạo và quản lý các nhiệm vụ tài khóa thực hiện ngân sách quốc gia năm 2016” do Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc ban hành.

Theo dự báo ngân sách năm 2016 được Quốc hội phê chuẩn, thâm hụt ngân sách là 254 nghìn tỷ đồng, Chiếm 4,95% GDP. Do đó, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ và ban ngành địa phương tích cực quản lý và duy trì thâm hụt trong khuôn khổ quyết định của Quốc hội. Thủ tướng hỏi khắp nơi. Nếu cần thiết, ngừng mua phương tiện công cộng và tài sản có giá trị. Ảnh minh họa: Võ Hải

Đối với ngân sách địa phương, so với ngân sách, thu nhập dự kiến ​​(không bao gồm phí thu hồi đất) đã giảm đáng kể và chính quyền địa phương tạm thời dành 50% chi phí khẩn cấp cho quản lý tích cực. Nếu thiếu ngân sách tạm thời ở tất cả các cấp, bạn phải chủ động lên lịch lại hoặc ngừng thực hiện một số chi phí không thực sự cấp bách trong ngân sách được phân bổ (như mua ô tô và tài sản công cộng). Tương tự, ngân sách trung ương cũng có quyền sử dụng 50% dự trữ ước tính trong ngân sách để quản lý các nhiệm vụ khẩn cấp và trong tương lai. Đồng thời, khi thu ngân sách trung ương giảm đáng kể, 50% quỹ dự trữ tạm thời bị chiếm dụng để quản lý tích cực. -Các hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ và ngành khác nhau đề xuất các giải pháp để tăng hàng tồn kho. Luật cổ phần, thoái vốn, bán đấu giá công khai tài sản nhà nước … “Các công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần để thanh toán toàn bộ ngân sách. Sau khi vốn được cấu thành theo luật, không nên sử dụng lợi nhuận còn lại để bổ sung cho bảng cân đối kế toán. .

Đến cuối quý 3 năm 2016, dựa trên điều kiện kinh tế xã hội của ngân sách và dự báo giá dầu thô hàng năm, Bộ Tài chính cần tính toán tác động của giá dầu thấp hơn đối với ngân sách quốc gia và báo cáo Thủ tướng. Chính phủ xem xét, quyết định hoặc đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để xác định kế hoạch đảm bảo cân bằng giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?