Sẽ có một cơ chế cụ thể khi áp dụng hỗ trợ kỹ thuật cho ngành

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh bày tỏ quan điểm này tại lễ ký kết hợp tác giữa cơ quan này và Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2017-2020. Ông nói rằng những thành tựu của công nghiệp và thương mại đã có những đóng góp to lớn cho việc ứng dụng khoa học và công nghệ.

Trong bối cảnh hội nhập chuyên sâu, đặc biệt là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng hiện diện, các yếu tố khoa học và công nghệ được coi là “chìa khóa cho các sản phẩm công nghiệp là tăng dần tỷ lệ công nghệ và tài năng”.

Trong 4 năm tới, công nghiệp, thương mại và sản xuất công nghiệp sẽ tăng trung bình 13% mỗi năm và mức sản lượng công nghiệp trung bình sẽ tăng 13% mỗi năm. Công nghiệp và xây dựng sẽ chiếm 42% đến 43% GDP; Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng năm là 11%. Do đó, hai “bộ” hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nên thúc đẩy đổi mới và điều chỉnh cơ cấu trong ngành. Theo nội dung của bản ghi nhớ, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phối hợp để xem xét, bổ sung và cải thiện hệ thống tài liệu pháp lý trong lĩnh vực khoa học. Công nghệ và Thương mại-Công nghiệp, trọng tâm là thiết lập các cơ chế và chính sách cụ thể để thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực cơ khí và cung cấp hỗ trợ cho ngành công nghiệp …

Ông Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?