Trong tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất Việt Nam

Theo dữ liệu của Cơ quan Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vào tháng 1 năm 2017, 175 dự án mới đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn chủ sở hữu hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn chủ sở hữu bổ sung của 76 dự án là 179,1 triệu USD. Vốn thanh toán để mua nhà đầu tư nước ngoài Cổ phiếu của Nhật Bản là khoảng 165 triệu USD. Tổng số vốn đăng ký mới và cổ phiếu đã mua lên tới 1,58 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Singapore lần đầu tiên trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất của Việt Nam. Tổng số vốn là 477,8 triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc và Trung Quốc đứng thứ hai với 471,2 triệu đô la Mỹ và tương ứng là 338,3 triệu đô la Mỹ. -Sản xuất và chế biến công nghiệp vẫn là điểm thu hút lớn nhất đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tháng 1/2017. Các lĩnh vực kinh doanh mà các nhà đầu tư đầu tư vào tháng trước chủ yếu là chế biến, sản xuất và bất động sản. 1,04 tỷ đô la Mỹ và 314,8 triệu đô la Mỹ. Ngành bán buôn và bán lẻ đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký là 88,75 triệu đô la Mỹ.

Trong số 37 tỉnh, thành phố được các nhà đầu tư quan tâm, tỉnh Bình Dương là khu vực thu hút nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất. Vốn chủ sở hữu là 696,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 43,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh (201,2 triệu đô la Mỹ) và Ba Giang (159,4 triệu đô la Mỹ). Vào tháng 1 năm 2017, tỉnh Bình Dương đã có ba trong số bốn dự án đầu tư với số tiền đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Các trường hợp bao gồm dự án khu công nghiệp giai đoạn ba tại Việt Nam và Singapore với vốn đầu tư là 284,7 triệu USD, vốn của dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 là 220 triệu USD, và vốn dự án của Tetra Pingyang Co., Ltd. là 124 triệu USD.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?