Đặt mục tiêu GDP 2017 tăng 6,8%

Liên quan đến phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Thủ tướng kêu gọi tiếp tục các biện pháp nhằm đảm bảo sự ổn định của cân bằng vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) là khoảng 6,8%.

Về chính sách tiền tệ, các nhà lãnh đạo chính phủ áp dụng lãi suất dựa trên sự phát triển kinh tế vĩ mô. , Lạm phát và thị trường tiền điện tử, nỗ lực hạ lãi suất sẽ giúp giảm chi phí đầu vào và cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, các bộ và ủy ban khác nhau nên xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch này để chống đô la hóa trong nền kinh tế, hạn chế tín dụng ngoại tệ và thiết lập một thị trường giao dịch tiền tệ phù hợp thông qua việc tiếp tục phòng ngừa. , Đẩy lùi tình hình vàng.

Năm 2017, GDP dự kiến ​​sẽ tăng 6,8%. Ảnh: Cascadeasia

Năm 2017, nhà điều hành tuyên bố rằng họ sẽ tập trung vào việc thực hiện triệt để và thay đổi mô hình tăng trưởng để cải thiện kế hoạch tái cấu trúc kinh tế tổng thể liên quan đến năng lượng, hiệu quả và năng lượng. Khả năng cạnh tranh giữa năm 2013 và 2020. Trong đó, có ba chủ đề được chú trọng: điều chỉnh cơ cấu đầu tư (tập trung vào đầu tư công), điều chỉnh cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng (tập trung vào các tổ chức tín dụng (hạn chế đối với các công ty nhà nước và các công ty nhà nước).

Đồng thời, Thủ tướng cũng tuyên bố Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm vụ tổ chức lại mạnh mẽ và hiệu quả theo hướng từ sản xuất đến tổ chức lại đã làm tăng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và tạo ra một vùng đất rộng lớn. Một chuỗi cung ứng sản xuất an toàn từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ nông sản và thực phẩm. …. Về nhiệm vụ lập dự báo ngân sách quốc gia năm 2017, tỷ lệ huy động ngân sách cho GDP nên vào khoảng 20-21%. Thu nhập trong nước ước tính (không bao gồm thu nhập gộp của thú cưng, quyền sử dụng đất, thu nhập xổ số) và thu nhập ước tính So với mức tăng trung bình ít nhất 13% đến 15% năm 2016 (không bao gồm các yếu tố tăng, do giảm thu nhập do thay đổi chính sách).

Giá trị ước tính của xuất nhập khẩu và xuất khẩu tăng trung bình ít nhất 5 – 7% so với ước tính năm 2016 Mức tăng thu nhập cụ thể phụ thuộc vào điều kiện địa phương, đặc điểm và mức độ phù hợp của tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương .

Ngọc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?