Phân tích ngành thuế của hơn 50.000 tài khoản bán hàng trên mạng xã hội

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết về vấn đề kiểm soát các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến lĩnh vực tài chính. Do đó, cộng đồng thuế tuyên bố rằng năm 2017 họ đã xem xét những người không khai báo và nộp thuế trên phương tiện truyền thông xã hội. Tổng cộng có 50.065 chủ tài khoản truyền thông đã thông qua bộ phận thuế thông qua quảng cáo trực tuyến và bán hàng trên mạng xã hội. Đã xem xét các báo cáo thuế và thanh toán cho năm qua. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai khu vực có số lượng tài khoản kinh doanh trực tuyến lớn nhất, với 13.422 và 15.297 tài khoản tương ứng. Những nơi khác nằm ở các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa và Nghệ An.

Sau khi kiểm tra, một người ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị phạt và phạt hơn 9 tỷ đồng. Hàng hóa được bán thông qua mạng Facebook, nhưng doanh thu của công ty không được liệt kê đầy đủ.

Cơ quan thuế cũng đã triển khai nhiều giải pháp khác, chẳng hạn như gửi tin nhắn đến các chủ tài khoản chưa đăng ký cụ thể trên hệ thống SMS. Thuế, hướng dẫn truy cập trang thông tin của cơ quan thuế, chính phủ tuyên bố sẽ thu thập dữ liệu và chuyển đến cơ quan kiểm tra của cơ quan thuế. Để giám sát và thu thuế từ các cá nhân và gia đình kinh doanh trên mạng xã hội, giải pháp tiếp theo Là để tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng về số lượng hộ kinh doanh ở mỗi vùng. Đồng thời, theo quy định, cập nhật thông tin quản lý rủi ro của các hộ kinh doanh trong hệ thống quản lý thuế tập trung (hệ thống TMS) của ngành thuế. Kể từ đó, nó có thể dễ dàng kết nối với cơ sở dữ liệu của Cục Thuế nhà nước như một điều kiện tiên quyết để thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro cho các gia đình doanh nghiệp tập trung trong Cục Thuế Nhà nước. Thuế .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?