HUD đã bị thu hồi vì tiến độ của dự án đã quá muộn

Bộ Xây dựng Hà Nội vừa gửi tài liệu cho Berjaya-Handico Co., Ltd. Mười hai nhà đầu tư từ Thạch Ban (Long Biên) trong khu đô thị mới nhắc nhở họ về sự chậm trễ trong báo cáo đánh giá dự án. Đầu tháng 1, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã kêu gọi thực hiện và rà soát thêm các khoản đầu tư vào cơ sở vật chất trường học và xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội tại các thành phố, khu tái định cư và khu dân cư trong khu vực. Thành phố ngay lập tức kêu gọi khu vực trung tâm thành phố Thạch Ban.

Bộ Xây dựng cũng đã viết thư cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng Hà Nội vẫn chưa nhận được báo cáo về việc triển khai dự án của công ty Berjaya Muff Handico 12 dưới sự lãnh đạo của thành phố. Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương báo cáo thực hiện dự án. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cần bộ phận quản lý dự án số 1 đặt tại khu vực trung tâm thành phố Mỹ Đình. 2 (Từ Liêm) Báo cáo sơ bộ về quá trình thực hiện dự án và tiến độ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cũng như các giai đoạn thực hiện dự án. Dự án cấu thành đã được hoàn thành, đang được xây dựng và chưa được thực hiện và giải thích lý do. Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là hệ thống trường học và cơ sở hạ tầng xã hội.

Trước đây, Hà Nội đã yêu cầu rà soát một loạt các thành phố lớn, như Mỹ Đình và Dương. Nội, Nam Trung Yên, Đinh Công … Các khu đô thị này phải xem xét sử dụng đất và báo cáo tiến độ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trường học và xã hội trong quý đầu tiên. -Hoa lan trung thành

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?