Thủ tướng nêu vấn đề kỷ luật trước khi đạt mục tiêu tăng trưởng

Sáng ngày 6 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp chính phủ thường kỳ vào tháng 5/2017. Khi đánh giá tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã nhận ra nhiều lợi ích của việc tiếp tục kiểm soát lạm phát. Số lượng các công ty mới thành lập đạt kỷ lục gần 11.000 … Nhưng khi sản xuất công nghiệp giảm trong nửa cuối năm, các nhà lãnh đạo chính phủ cũng thách thức nền kinh tế trong nửa cuối năm. Trong cùng thời gian -5,7%, việc phát hành vốn đầu tư vẫn còn chậm, thâm hụt thương mại cao … “Ai chịu trách nhiệm cho từng mục tiêu tăng trưởng ở mỗi khu vực?” Hỏi và hỏi liệu có cần xử lý kỷ luật đối với hồ sơ hay không. Không làm tốt và không thực hiện các nhiệm vụ trừ khi có tình huống bất khả kháng, chẳng hạn như “thiên tai, thiên tai” xảy ra vào năm 2016.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp chính phủ thường kỳ vào tháng 5/2017. 3/6. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu tất cả các cơ quan và cơ quan chính phủ “không thảo luận về các số liệu chung và tầm thường, nhưng đề xuất một giải pháp khả thi để đạt được số liệu chính xác.”

Bây giờ, tháng 6, hãy kiểm tra và quảng bá Các chính sách của chính phủ trung ương, Quốc hội và chính phủ chặt chẽ hơn ở tất cả các cấp và trong tất cả các bộ. Các thành viên chính phủ tập trung vào các cuộc thảo luận và thảo luận, như thúc đẩy đầu tư vốn cổ phần khi các doanh nghiệp công vẫn còn 5 nghìn tỷ đồng, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và quản lý giá dịch vụ y tế và giáo dục. Giáo dục sẽ duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô như thế nào … Ngày trước, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 24, hướng dẫn các bộ và ủy ban khác nhau thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chính để thúc đẩy tăng trưởng của ngành chăn nuôi và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,7. Tỷ lệ phần trăm trong năm 2017. Trong tháng 6, tất cả các bộ, ngành và địa phương phải báo cáo với chính phủ và thủ tướng về việc xây dựng và kế thừa. Kế hoạch tổ chức triển khai giải pháp có thể sẽ đạt được tro cốt trong 6 tháng cuối năm 2017.

Trong giải pháp loại bỏ những khó khăn của sản xuất và hoạt động trong một số ngành công nghiệp góp phần tăng trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Bộ Công Thương dẫn đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nam (Dầu khí Việt Nam) đã điều chỉnh kế hoạch khai thác dầu thô năm 2017, phấn đấu sản xuất 13,28 triệu tấn dầu thô trên cơ sở lợi ích kinh tế để đảm bảo an toàn khai thác và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương cũng chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch giá điện năm 2017 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phân công một nhóm làm việc để thanh toán hóa đơn tiền điện trực tiếp. Kế hoạch đầu tư công năm 2016 sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh hướng dẫn chi đầu tư công năm 2017, khẩn trương trình kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2) và kế hoạch phân bổ chi tiết 2017 (vốn còn lại) cho Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2017; Trái phiếu sẽ được phân phối và thanh toán sớm trong năm 2017 … Đây cũng là những chủ đề của cuộc tranh luận giữa các thành viên chính phủ tại cuộc họp chính phủ thường kỳ này vào tháng 5. -Ông Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?