Ủy ban Kinh tế Trung ương đánh giá các khu vực hành chính cụ thể

Ủy ban Kinh tế Trung ương đã công bố kế hoạch tại cuộc họp sơ bộ trong sáu tháng đầu năm nay, và triển khai nhiệm vụ vào quý II năm 2013 (tức là sáng ngày 23 tháng 7). Sau chưa đầy một năm rưỡi phục hồi, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và nhân viên đang bổ sung nhân viên, Ủy ban Kinh tế Trung ương tin rằng họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn như nghiên cứu, khuyến nghị và các nhiệm vụ chính. Đánh giá. Sổ sách kế toán, kiểm toán và giám sát …

Cơ quan này đã hoàn thành việc đánh giá 10 dự án lớn và nộp chúng cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Thư ký. Bao gồm đánh giá sơ bộ năm năm về một số hướng dẫn và chính sách liên quan đến phát triển kinh tế nhanh (phát triển bền vững trong môi trường WTO) của nghị quyết trung ương4, kế hoạch tái tổ chức Vinashin và báo cáo chính về đàm phán thương mại xuyên biên giới Hiệp định đối tác Thái Bình Dương (TPP), tình trạng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc, triển khai các khu du lịch phức tạp cao cấp (bao gồm sòng bạc) ở Van Don, chính sách khai thác bauxite vùng cao nguyên trung tâm …

Trong sáu tháng qua, các nhà lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế Trung ương tuyên bố rằng họ sẽ tập trung vào việc đánh giá các báo cáo được đệ trình cho cuộc họp trung ương lần thứ tám, chẳng hạn như tạp chí. Báo cáo kinh tế xã hội 2013 và Kế hoạch 2014, đề xuất cập nhật và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp đại chúng, báo cáo đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết về thực hiện 3 đột phá chiến lược liên quan đến tái thiết nền kinh tế …

Một dự án quan trọng khác Số lượng cũng sẽ được đánh giá, bao gồm việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, chính sách khai thác than ở đồng bằng sông Hồng và các cơ chế cụ thể. Các cơ quan hành chính và kinh tế cá: Phú Quốc (Jian Giang), Bhavanpong (Khánh Hòa), Wangcai (Quảng Ninh) và Đà Lạt (Nam Thông). Huế biết rằng trong sáu tháng cuối năm nay, cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung vào việc thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn. Trong cơ quan, nó sẽ đề xuất một nghị quyết khác về quản lý và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành xây dựng. Chính sách của một số khu kinh tế đặc biệt và các ngành kinh tế mới nổi (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học) … Thông qua tổ chức này, quá trình xây dựng của tổ chức sẽ tiếp tục, do đó cải thiện cơ chế hành động. Theo các nhân viên được phê duyệt, bộ phận kinh tế dự kiến ​​sẽ có khoảng 120 nhân viên, nhưng hiện tại có hơn 60 nhân viên làm việc. Ông Vương Đình Huệ: “Có khoảng 800 đơn xin vào Ban Kinh tế Trung ương. Trong số đó có 4 đến 5 phó giáo sư, bác sĩ, thạc sĩ …” – Nhất Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?