“ Các điều kiện cho sản xuất và hoạt động vẫn còn khó khăn ”

Các chuyên gia từ HSBC cho biết, ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 7 do sản lượng giảm và đơn đặt hàng mới và việc làm vẫn không thay đổi, mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại. Khi giá nhà máy giảm, tỷ suất lợi nhuận luôn chịu áp lực, nhưng giá đầu vào tăng nhanh hơn.

Trong thời gian điều tra, số lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Những biến số chính này hơi phản ánh sự suy yếu của điều kiện thị trường và sự suy yếu của sức mua. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm nay, một phần bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu từ khách hàng nước ngoài.

Đơn đặt hàng trong tháng 7 cũng giảm trong năm thứ hai nhanh nhất trong lịch sử khảo sát, khi công ty sử dụng nhu cầu yếu để giải quyết các hợp đồng hiện tại. Kể từ tháng 6 năm 2012, sản xuất dư thừa đã được chuyển thành hàng tồn kho tăng trưởng nhanh nhất của hàng hóa sản xuất.

Về việc làm, các nhà sản xuất Việt Nam không thay đổi số lượng việc làm trong tháng Bảy. Sau khi rơi trong hai tháng qua. Giá sản xuất giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và nỗ lực thúc đẩy doanh số. Có bằng chứng cho thấy việc giảm giá sản xuất giúp giải phóng hàng tồn kho của nhà máy hiện có. Ngược lại, do nguồn cung hạn chế, giá đầu vào tiếp tục tăng trong tháng thứ bảy liên tiếp.

Bà Trinh Nguyen, một nhà kinh tế tại HSBC, nhận xét về cuộc khảo sát rằng do điều kiện yếu, sản lượng của Việt Nam tiếp tục giảm trong và ngoài nước. Sự sụt giảm số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới chủ yếu là do nhu cầu của Trung Quốc hạn chế.

Theo bà, với sự gia tăng nhu cầu từ Hoa Kỳ và Nhật Bản, các điều kiện bên ngoài có thể được cải thiện trong quý IV. Lệnh cấm chung, khu vực tiền tệ châu Âu và Trung Quốc đã được thiết lập lại. Tuy nhiên, nếu quá trình cải cách không được đẩy nhanh, các vấn đề trong nước có thể là một trở ngại lớn.

Ngân hàng Quốc gia chỉ giảm 50 điểm lãi suất thị trường tự do (OMO) để thúc đẩy điều kiện thanh khoản. Bà nói, tuy nhiên, đây dường như là một giải pháp tạm thời, mặc dù những cải cách cơ bản vẫn cần thiết để đối phó với những khó khăn tín dụng của Việt Nam.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?