Giảm thu ngân sách hơn 3.500 tỷ đồng

Trong sáu tháng đầu năm 2013 đánh giá và thực hiện ngân sách quốc gia – sáu tháng cuối năm 2013 của cuộc họp nhiệm vụ tài trợ được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2013, Bộ Tài chính tuyên bố rằng trong học kỳ đầu tiên, chính sách miễn thuế, mở rộng và giảm thuế, thu ngân sách So với cùng kỳ trong những năm gần đây, nó ở mức thấp.

Chính xác hơn, thu ngân sách trong nửa đầu sáu tháng đầu năm ước tính là 43,7%, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong số đó, doanh thu nội địa đạt 43,3% dự kiến, mức thấp nhất trong bốn năm, khi thuế giá trị gia tăng và thu nhập hoạt động đạt gần 5,4 nghìn tỷ đồng. Trong trường hợp như vậy, Bộ Tài chính ước tính do miễn thuế, miễn thuế và gia hạn, thu ngân sách sẽ giảm 1.761,3 tỷ đồng trong năm 2013 và 1.758 tỷ đồng trong năm 2014. Nhìn chung, trong hai năm, ngân sách nhà nước sẽ giảm doanh thu khoảng 35.193 tỷ đồng.

Đồng thời, chi ngân sách nhà nước trong sáu tháng đầu năm chiếm khoảng 45,9% ngân sách. , Tăng 7,5% so với cùng kỳ. Chi phí phát triển, thanh toán nợ và viện trợ, phát triển kinh tế xã hội và chi tiêu hành chính đều tăng.

Sự suy giảm chi tiêu đã dẫn đến thâm hụt ngân sách. Chính sách của chính phủ trong sáu tháng đầu năm bằng 57% thâm hụt. Quốc hội đã quyết định vào đầu năm, tổng cộng là 92,34 tỷ đồng, tương đương 2,7% GDP.

Trong bài hội thảo mới thành lập của Trường Tài chính, ông Võ Trí Thành, Phó Trưởng khoa Học viện Sinica, trong bài phát biểu của mình, Trường Kinh tế và Quản lý cũng tin rằng khi nguồn thu nhập giảm và chi tiêu phải tăng, ngân sách chưa bao giờ được tăng Nó khó như hôm nay. ” Ngay cả khi tiền lương được tăng theo kế hoạch.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng tại cuộc họp, mặc dù gặp khó khăn về ngân sách, “tổng số dư của ngân sách năm 2013 vẫn chưa được giải quyết.” Người đứng đầu chính phủ tuyên bố rằng mặc dù các nhiệm vụ khó khăn được đặt ra trong nửa cuối năm nay, các nỗ lực phải được thực hiện để đạt được chúng. Mang ơn. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2013, toàn bộ cục thuế đã thu được gần 30% (14.709 tỷ đồng) nợ thuế vào cuối năm 2012. Ngoài ra, qua kiểm tra, công ty cũng tăng lỗ 2,466,6 tỷ đồng lên 1.863,6 tỷ đồng. Các quốc gia, doanh nghiệp và công ty nhà nước có nhiều thu nhập để tìm giải pháp loại bỏ khó khăn, thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh và kinh doanh dịch vụ, từ đó tạo thêm thu nhập cho ngân sách. Đồng thời, việc đánh giá sẽ được tiến hành để giải quyết các khoản lỗ và giải quyết nợ để đảm bảo tỷ lệ nợ vào cuối năm không vượt quá 5% số tiền đã thu hồi.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?