Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết mức lương của các chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam là 700 triệu đô la Mỹ

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa trả lời mức lương của các chuyên gia Nhật Bản trong dự án cho vay của Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong báo cáo trình chính phủ chuẩn bị đánh giá dự án cho vay của Nhật Bản trong năm tài chính 2018, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết đã ước tính. , Mức lương của mỗi chuyên gia tư vấn Nhật Bản là hơn 30.000 USD, tương đương 700 triệu đồng (không bao gồm các khoản phụ cấp) mỗi tháng. Theo Bộ Tài chính, mức lương này cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương trung bình của các chuyên gia tư vấn nước ngoài trong các dự án cho vay hỗ trợ phát triển chính thức.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, con số này là 700 triệu đồng mỗi tháng. Điều này là không chính xác, bởi vì tiền lương hàng tháng thực tế dựa trên kết quả của việc lựa chọn đấu thầu của các nhà thầu. “Chúng tôi đã đưa ra một tiêu chí đơn giá để ước tính chi phí, nhưng đơn giá không thể vượt quá phạm vi cho phép. Đồng thời, Việt Nam và JICA sẽ luôn xem xét cẩn thận đơn giá khi đánh giá. Đại diện cơ quan cho biết:” Làm việc tại khu vực dự án tàu điện ngầm Sài Gòn Chuyên gia Nhật Bản. Ảnh: Như Quỳnh

Trong hướng dẫn đánh giá tổng thể, mức lương của chuyên gia tư vấn phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm chung của JICA, không phải là một đơn giá cố định. Ngoài ra, trong quá trình đàm phán, JICA cũng đã tiến hành thảo luận chuyên sâu với Việt Nam về việc liệu tiêu chuẩn chi phí của Việt Nam có đầy đủ hay không. Đồng thời, các đại diện của các cơ quan tương tự được thực hiện bởi các nhà tài trợ khác tại Việt Nam, “Đồng thời, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết, tại Nhật Bản, các dự án cho vay hỗ trợ phát triển chính thức, tầm quan trọng của hoạt động tư vấn không phải là quan trọng. Do đó, báo cáo cho biết phí tư vấn đã tăng tổng số khoản vay không chính xác. Cơ quan này cũng đồng ý với ý tưởng thúc đẩy tư vấn địa phương tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển chính thức của Việt Nam, bằng cách chọn các doanh nhân Nhật Bản, cơ quan đã hoàn trả các dự án ODA do nhà nước tài trợ. Theo bảng xếp hạng, số lượng công ty Việt Nam là lớn nhất, là kết quả của hoạt động đấu thầu trong các dự án ODA của Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, các dự án ODA của Nhật Bản Số liệu thống kê về quốc tịch của doanh nhân Nhật Bản. Nguồn: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – Liên quan đến ý kiến ​​cho rằng lãi suất cho vay tốt nhất đã giảm từ giai đoạn trước, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tuyên bố rằng các điều khoản và điều kiện của các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản được đưa ra. Mức thu nhập quốc dân (tổng thu nhập quốc dân trên đầu người). Hỗ trợ phát triển sẽ tăng lên khi thu nhập của người nhận tăng. – Theo cách này, mức độ khuyến khích của các điều khoản và điều kiện hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản đã bị thay đổi do mức thu nhập của Việt Nam được đánh giá là thấp Theo cơ quan này, lần tăng lãi suất cuối cùng là nhỏ, từ 1,4% đến 1,5%. Đối với các điều khoản không ràng buộc, theo tính toán của OECD-DAC, phần không thể trả được của các khoản vay ODA của Nhật Bản luôn ở mức cao.

Ngoài ra, cơ quan này tuyên bố rằng mức ưu đãi của ODA ODA Nhật Bản có thể đạt được với các nhà tài trợ đa phương và song phương khác. Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, kể từ tháng 7 năm 2017, các nhà tài trợ đa phương đã ngừng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam Cho vay. Việt Nam đã tốt nghiệp khoản vay IDA của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2017 và sẽ rút khỏi Ngân hàng Phát triển Châu Phi OCR khoản vay ưu đãi và khoản vay ưu đãi vào tháng 1 năm 2019. Đồng thời, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết: Với một khoản vay riêng Với các điều khoản và điều kiện, Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức cho đến khi Việt Nam rút khỏi loại thu nhập trên trung bình (thu nhập bình quân đầu người vượt quá 12.235. USD). Cơ quan này cũng tuyên bố rằng có tính đến tăng trưởng kinh tế hiện tại, Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng Nhật Bản Theo tổ chức này, các điều khoản và điều kiện ODA của JICA vịt thường được ưu đãi, với lãi suất thấp và thời gian đáo hạn dài. Thời gian trả nợ là 30 đến 40 năm. Đại diện cho biết: Đây là tài chính tư nhân Những gì thị trường không thể cung cấp. “Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, cơ quan này chia lãi suất và thời gian trả nợ thành bốn loại. Có một số lựa chọn. Người vay có thể chọn thời gian vay và trả nợ phù hợp nhất cho dự án theo nhu cầu của họ. Đại diện của JI cho biết:” Hầu hết người vay thường chọn mô hình lãi suất cố định với thời gian trả nợ dài nhất và chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của họ. “CA cũng tuyên bố rằng “không áp đặt lãi suất thả nổi đối với Việt Nam.”

Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Việt Nam hiện được xếp vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình. Do đó, lãi suất áp dụng là 0,1% đến 1,5% mỗi năm, thời gian trả nợ là 30 đến 40 năm và thời gian ân hạn là 10 đến 12 năm, đây là điều kiện rất thuận lợi. Lãi suất được sử dụng cho tư vấn dịch vụ tài chính là 0,01%.

“Tại Việt Nam, thị trường vốn dài hạn chưa trưởng thành. Hầu hết trái phiếu chính phủ Việt Nam có thời gian đáo hạn từ 3 đến 5 hoặc 10 năm. Vậy làm thế nào để huy động vốn với lãi suất thấp, thời gian trả nợ thấp và thời gian ân hạn? .

Ngoài ra, các khoản vay ODA của Nhật Bản thường cung cấp các khoản tài trợ và trợ cấp dưới dạng nghiên cứu khả thi hoặc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án. Vốn quốc gia không có những lợi thế như vậy.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?