Hòa Phát hy vọng sẽ thoát khỏi nợ của Kiên trong tháng 5

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Faber vượt 480 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 40% kế hoạch hàng năm. Thu nhập tài chính của công ty trong quý tăng gấp sáu lần so với quý 1/2012, đạt hơn 136 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần là 3.934 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 3, tập đoàn có 996,3 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó 26% được gửi vào ngân hàng. Ngoài ra, giá trị khoản phải thu ngắn hạn của Hòa Phát cũng tăng thêm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 312 tỷ đồng.

Trong số đó, công ty vẫn bị ông Ruan “chặn” 264 tỷ đồng. Thỏa thuận chuyển nhượng vốn từ Deloitte. Do đó, Hòa Phát tạm thời dự trữ 164 tỷ đồng cho các khoản phải thu này và khả năng thu hồi sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và đàm phán giữa các bên liên quan. -Trong tháng 3, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, khoản nợ 264 tỷ đồng khiến các cổ đông của Tập đoàn cảm thấy lo lắng và nghi ngờ. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Hòa, giải thích rằng ông có quan hệ với ông Nguyễn Đức Kiên, nên ông đã mời và đồng ý đầu tư vào 15% cổ phần của công ty riêng của ông Kiên (Công ty Cổ phần Đầu tư ACB). — Năm 2012, Công ty TNHH Đầu tư ACB đã đề xuất thoái vốn và ông Ken bất ngờ kết nối với pháp luật, điều này gây khó khăn cho việc mua lại quỹ Hòa Phát. Tuy nhiên, ông Lang khẳng định thêm: Gia đình ông Ruan Dejian sườn cũng rất tích cực trong việc giải quyết vấn đề này. Dự kiến ​​trong tháng 4 hoặc tháng 5, tiền chuyển sẽ được hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, Hòa Phát chưa nhận được bất kỳ thông tin mới nào về kết quả thu nợ.

Tường Vi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?