GDP trong 6 tháng đầu năm dự kiến ​​sẽ tăng 4,9%

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong sáu tháng đầu năm 2013 cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do đóng góp của họ cho tăng trưởng GDP. .

Nếu chỉ trong quý II, tốc độ tăng trưởng GDP ước tính là 5%, cao hơn quý đầu tiên và cùng kỳ năm ngoái. Ông nói: “Điều này cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục.”

— GDP quốc gia trong sáu tháng đầu năm ước tính là 4,9%. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có dấu hiệu thịnh vượng cho nền kinh tế vĩ mô dựa trên số lượng công ty đã hoạt động trở lại trong vài tháng đầu năm nay. -Theo Bộ Quản lý Đăng ký Kinh doanh, trong năm tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 31.000 công ty mới thành lập, tăng gần 5% mỗi năm. Đồng thời, gần 9.000 công ty đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, theo mục tiêu tăng trưởng 5,5% mà Quốc hội đề ra trong năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang đánh giá rằng rất khó đạt được mục tiêu này.

Trước đây, hai thành phố lớn của đất nước là Hà Nội và Hồ Chí Minh Thành phố cũng công bố tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm, đạt lần lượt 7,67% và 7. , 9%. So với cùng kỳ năm 2012, mức tăng trưởng của Hà Nội đã tăng nhẹ 0,07 điểm phần trăm, trong khi mức tăng trưởng của Hồ Chí Minh giảm 0,2 điểm phần trăm.

Huyền Thu

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?