Các công ty Việt Nam đầu tư gần 21 tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đệ trình báo cáo đầu tư ra nước ngoài cho chính phủ. Báo cáo cho thấy, năm 2019, các công ty Việt Nam đã trả gần 565 triệu USD cho các dự án ở nước ngoài, giảm 5,6% so với năm 2018. Tiền lãi và kiều hối năm nay đạt 313,5 triệu đô la Mỹ, lớn nhất trong số đó liên quan đến các dự án dầu khí PVNùi ở Nga. Kinh doanh mạng viễn thông Viettel Quảng có giá trị hơn 170 triệu đô la Mỹ. Ở Campuchia, nó là 22,1 triệu USD, dự án của Petrolimex tại Singapore gần 10 triệu USD. Tính đến cuối năm 2019, các công ty Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 1.321 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 21 tỷ USD. — Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho đến nay, lợi nhuận của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài là khoảng 3 tỷ USD, và lợi nhuận dành cho tái đầu tư là khoảng 363 triệu USD. Đặc biệt vào năm 2019, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư vượt quá 23,1 triệu USD. Hai công ty cũng đảm nhận nghĩa vụ tài chính của chính phủ từ đầu tư nước ngoài khoảng 22 triệu đô la. -Metfone – một dự án viễn thông được đầu tư bởi Viettel tại Campuchia. Nhiếp ảnh: Viettel

Ngoài các khoản tiền được chuyển đến Việt Nam, các công ty Việt Nam cũng đã hình thành các tài sản quan trọng như nhà máy và cơ sở sản xuất trị giá hàng tỷ đô la ở nước ngoài. — Lào là nơi mà hầu hết các công ty Việt Nam có được quỹ đầu tư với gần 5 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký là 208, tiếp theo là Nga, khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ, Campuchia, khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, Venezuela, khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ …- — Đầu tư nước ngoài của các công ty Việt Nam gần đây đã ghi nhận xu hướng lưu thông của nhà đầu tư, nghĩa là vốn tư nhân tăng trong khi nhà nước giảm. Năm 2019, 100% dự án đầu tư nước ngoài mới được đầu tư bởi các công ty tư nhân và không có dự án nhà nước nào. Trong số đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 21 tỷ đô la Mỹ, các doanh nghiệp nhà nước chiếm 13,8 tỷ đô la Mỹ và chi 6,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, PVN đã đầu tư vào 27 dự án với tổng vốn chủ sở hữu là 7,1 tỷ đô la Mỹ, Vettel đầu tư vào 10 dự án viễn thông với vốn chủ sở hữu là 3 tỷ đô la Mỹ ……. Khoảng 830 triệu USD đã được đầu tư.

Về phía tư nhân, Huang An Jialai Group Co., Ltd. đã đầu tư vào 7 dự án với số vốn cổ phần là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Chimelong Golf Co., Ltd. đã đầu tư vào 2 dự án tại Lào với số vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD. Ông Công ty Mía đường đã đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ vào một dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ở Nga … Ngoài hiệu quả đầu tư, cơ quan kế hoạch và kế hoạch cũng cảnh báo người dân đề phòng rủi ro thương mại. Người Việt đầu tư ra nước ngoài. Do đó, cơ quan này cho biết, trong một số dự án, tỷ lệ cho vay được sử dụng cho đầu tư ở nước ngoài đã tăng lên. Phòng Kế hoạch chỉ ra: “Cần phải kiểm kê để đảm bảo hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng trong tương lai.” Ngoài ra, nếu công ty đầu tư, nó sẽ gặp nhiều rủi ro. Đầu tư vào một số khu vực xung đột nhất định, nơi có nguy cơ xung đột quân sự và tình hình chính trị xã hội không ổn định (như Iraq, Venezuela, Ukraine, v.v.). Mặc dù pháp luật chưa quy định các điều kiện. Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phê duyệt và đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam trong một số lĩnh vực nhất định. Ở một số nước châu Phi (Cameron, Tanzania …), cũng như trong các lĩnh vực dầu khí và viễn thông, có những rủi ro pháp lý nhất định, dẫn đến tranh chấp và tranh chấp quốc tế. Theo cơ quan này, xu hướng đầu tư vào các lĩnh vực này đang có xu hướng giảm, nhưng Bộ Kế hoạch cần chỉ ra một giải pháp để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?