Thư ký Nguyễn Thiện Nhân: ” Chúng ta phải ngăn công ty phá sản ”

Đây là một trong 10 giải pháp được các nhà lãnh đạo thành phố đề xuất tại Hội thảo Phát triển và Phục hồi Kinh tế được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 5 tháng 5 năm 2020. Theo Thư ký Nguyễn Thiện Nhân, biện pháp trước mắt cần thực hiện là giúp công ty không mất nhân lực, vì nếu điều này xảy ra, không thể tiếp tục sản xuất và kinh doanh.

Từ đầu năm đến 31 tháng 3, 345 công ty TP HCM đã giải thể. Số lượng các công ty đã phá sản vượt quá 5.500, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nhân yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mạnh mẽ các kế hoạch hỗ trợ của chính quyền và thành phố để tránh đổ máu. Nhân lực, sau đó tiến hành kiểm tra sau khi chết.

Thành phố cũng giúp chủ doanh nghiệp vay tiền và trả lương cho công nhân ngừng hoạt động. “Bây giờ, hãy đánh giá xem các công nhân có bị ảnh hưởng hay không và họ đã từ chức. Tất cả các công ty chỉ đơn giản nói họ thiếu bao nhiêu tiền để trả lương cho công nhân và hứa với thành phố. Nếu kiểm tra tiếp theo phát hiện ra lỗi, công ty sẽ hoàn trả ngân sách dưới dạng lãi suất. .

Đồng thời, ông yêu cầu các bộ phận liên quan hỗ trợ và đảm bảo thanh khoản để công ty có thể có tiền mặt để thuê đất và mua nguyên liệu. … Tiếp tục sản xuất .

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã thảo luận vào sáng ngày 5/5 Phát biểu. Ảnh: Trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh.

Theo công văn khẩn cấp gần đây, thành phố hỗ trợ năm nhóm mục tiêu bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Những người có hợp đồng lao động nhưng tạm thời nghỉ việc hoặc nghỉ việc mà không được trả lương. Có thể nhận 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Kinh doanh trong nước, những người đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, không có hợp đồng lao động, sẽ nhận được 1 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn tài chính của Công ty Xổ số Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. — – Ông Han cũng nói rằng ông sẽ thúc đẩy đầu tư công cho đến tháng 10. Trả hơn 80% giá trị của dự án. Lãnh đạo thành phố đã đề cập đến một số giải pháp để khôi phục nền kinh tế, như khuyến khích các sản phẩm địa phương thay thế hàng nhập khẩu, dự báo kịp thời là phù hợp Thời gian để phát triển các hoạt động thương mại và du lịch với mỗi quốc gia, hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản và thúc đẩy các kế hoạch thúc đẩy khởi nghiệp …- Đông

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?