Bắc Ninh Ninh sáu tháng GDP tăng 10,7%

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại cuộc họp thường kỳ tháng 6, GDP GDP của tỉnh ước tính đạt gần 28,3 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 44% kế hoạch hàng năm, tăng 10,7% so với năm trước. Thời gian trong năm. 2012 .

Tổng giá trị xuất khẩu ước tính là 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 109% so với cùng kỳ, đứng thứ hai trong cả nước. Ước tính, doanh thu ngân sách quốc gia của tỉnh trong sáu tháng đầu năm là 4,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,8% ngân sách hàng năm. Trong cuộc họp, những người tham gia cũng tập trung vào vấn đề cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Cung cấp vốn cho dự án đầu tư 1 tỷ USD của Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. Ngoài ra, đẩy nhanh thu phí sử dụng đất, cũng đề cập đến việc thúc đẩy thu nhập từ hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý nợ tốt và thu các khoản phải thu thuế.

Ngoài ra, theo báo cáo, trong sáu tháng qua, một số công ty mới thành lập đã bị giải thể và các hoạt động bị đình chỉ đã giảm. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, vượt 11 tỷ USD, đứng thứ hai trong cả nước với thặng dư thương mại là 115,1 tỷ USD.

Kỳ Duyên

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?