Chi tiêu FDI vượt 19 tỷ USD năm 2018, mức cao kỷ lục

Theo dữ liệu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vừa được Cơ quan Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước ngoài) công bố, tổng số vốn mới đăng ký và mới bổ sung, vốn bổ sung và đầu tư mua cổ phiếu chiếm gần 355 cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài Tỷ đô la Mỹ, khoảng 99% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, năm nay là năm thứ ba liên tiếp đầu tư trực tiếp nước ngoài ghi nhận mức chi tiêu vốn kỷ lục là 19,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2 tỷ đô la Mỹ so với năm 2017 USD.

Kể từ đầu năm, tổng cộng 3.046 dự án đã đạt được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn cổ phần gần 18 tỷ USD. Ngoài ra, gần 1.170 dự án đã trải qua điều chỉnh vốn bổ sung 7,5 tỷ USD, gấp 6.500 lần so với các nhà đầu tư nước ngoài Việc bơm vốn và mua cổ phiếu, tương đương khoảng 9,9 tỷ USD. Nhà đầu tư -Foreign bơm vốn vào 18 ngành và lĩnh vực. Trong số đó, chế biến và sản xuất là lĩnh vực hấp dẫn nhất, đạt 16,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 47% tổng vốn chủ sở hữu. Sau đó là bất động sản trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ, doanh số bán buôn và bán lẻ 3,6 tỷ đô la Mỹ …- Xem xét rằng Việt Nam có nhiều dự án đầu tư, Nhật Bản đứng đầu, tiếp theo là Hàn Quốc, Singapore … thu hút đầu tư nước ngoài nhất Phương pháp là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng … Ngược lại, Việt Nam đã đầu tư gần 380 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái, chủ yếu trong lĩnh vực này. tài chính. Ngân hàng, lâm nghiệp, ngư nghiệp … Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư vào 38 quốc gia và khu vực, trong đó Lào là nước đầu tiên, tiếp theo là Úc, Hoa Kỳ và Campuchia … Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?