11 tháng sau, thặng dư thương mại đạt 7,4 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê về xuất nhập khẩu trong nửa cuối tháng 11 và tóm tắt 11 tháng đầu năm.

Theo thống kê sơ bộ mới nhất, trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 11 (16 tháng 11 năm 2018 đến 30 tháng 11 năm 2018), giá trị của hàng hóa Việt Nam đạt 21,64 tỷ USD, so với nửa đầu tháng 11 Giảm 35 triệu đô la Mỹ. Kết quả của nửa cuối tháng 11 đã đưa khối lượng xuất nhập khẩu 11 tháng của đất nước lên hơn 440 tỷ USD, tăng gần 52 tỷ USD (tương đương 13,3%) so với cùng kỳ năm 2017. — Tính đến cuối tháng 11, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu lên tới 216,31 tỷ USD, tăng 12,1%. So với cùng kỳ năm 2017. Thặng dư trong nhập khẩu và xuất khẩu vượt quá 7,4 tỷ USD trong 11 tháng. Con số này cao hơn 2,5 lần so với thặng dư thương mại năm 2017.

Theo dữ liệu được công bố gần đây, tổng giá trị xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 288,51 tỷ USD, tăng 13,2%, giá trị xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước là 151,53 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?