Thủ tướng: ‘Nhiều nơi tìm kiếm đầu tư công và để nó ở đó’ ‘

Theo Cục Thống kê Quốc gia, đầu tư công tăng 1% và GDP tăng 0,06%. Do Covid-19, nhiều ngành công nghiệp đã giảm mạnh. Nguồn tài trợ này được coi là giúp Việt Nam tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng.

Sáng ngày 16 tháng 7, trong cuộc họp sáng với chính quyền địa phương, Thủ tướng đã báo cáo tình hình: Bất cứ khi nào họ hợp tác với chính phủ, các bộ của chính phủ, thành phố và thị trấn, họ đều xin tiền, nhưng “không đến thủ đô”. Ông nói: “Tại sao, với cùng một cơ chế và cùng một chính sách, vẫn có một nơi tốt để chi tiêu. Có phải vì quan liêu mà tiền bị bỏ lại ở đó và không kiếm được tiền?”, Ông hỏi. Trong câu chuyện của một cuộc họp kéo dài một tháng, Thủ tướng đã thảo luận về việc chuyển tiền dự án. Thủ tướng chỉ ra rằng các thư ký, thống đốc, người đứng đầu các sở và cơ quan phải chịu khuất phục trước tình hình. Thủ tướng nói: “Chính phủ, trách nhiệm của các bộ và ủy ban khác nhau là” tập trung trả hơn 633 nghìn tỷ đồng Việt Nam trong năm nay “. Nếu vốn được phân bổ chậm, các bộ và lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. “— Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì các cuộc họp với nhiều bộ, ngành để tăng tốc chi tiêu tại Hội nghị đầu tư công tổ chức vào ngày 16 tháng 7. Ảnh: VGP

Đóng vai trò là” chỉ huy “của giải thưởng và yêu cầu tài trợ và triển khai đầu tư công Bộ trưởng Nguyễn Zhidong cũng đề nghị người đứng đầu các cơ quan và khu vực coi chi tiêu để thúc đẩy đầu tư là một nhiệm vụ chính trị cốt lõi, và kết quả của các khoản chi dựa trên đánh giá hoàn thành các nhiệm vụ. Tiến độ của dự án và kết quả tài trợ sẽ là cơ sở chính. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2020.

“Nếu kế hoạch không được hoàn thành theo lịch trình đã đặt ra, vui lòng kiểm tra trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo và các cá nhân có liên quan. Nếu chi tiêu dưới 100%, Bộ trưởng Đồng cho biết: Bộ mô phỏng sẽ không được coi là hoàn thành thành công nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư dự án và nhân sự liên quan. Vốn nhà nước là 410,6 nghìn tỷ đồng. Khoản đầu tư nước ngoài là 60 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 34% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm 2019, số tiền được trả đã tăng lên, nhưng chúng vẫn dưới mức yêu cầu, và vẫn còn một lượng lớn tiền chưa trả. – Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng có 3 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có tỷ lệ chi tiêu trên 50%, trong khi 30 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ chi dưới 20%. 5%. Bộ trưởng Đầu tư Nguyễn Zhidong tuyên bố, không giống như các năm trước, đầu tư công năm nay được Thủ tướng phân bổ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương đã phân bổ vốn kế hoạch chi tiết vào năm 2020. Trong tháng 6, tổng số vốn đầu tư công đã quyết định phân bổ gần 44.319,6 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện, chiếm 94,2% kế hoạch đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phân bổ (47.060 tỷ đồng). Số tiền còn lại chưa được phân bổ chi tiết tới hơn 274.000 tỷ đồng. Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tất cả các khu vực phát động phong trào yêu nước để chi tiêu bằng các quỹ “đầu tư công và tư nhân”. , Đầu tư trực tiếp nước ngoài … Chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố và bộ trưởng khác nhau phải lập kế hoạch hành động cụ thể và báo cáo Thủ tướng hai tuần một lần. Ngoài ra, Thủ tướng đã quyết định bắt đầu vào đầu tháng 8 để chuyển vốn từ những nơi khó tiêu hóa sang những nơi có thể thanh toán, đặc biệt là vốn trung ương, vốn ngân sách, bao gồm cả vốn APD. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc lại “Đừng làm điều này.” Nói cách khác, việc thanh lý trang web, khả năng của các nhà đầu tư, doanh nhân và “chặn” kế hoạch là không thực tế. Nhiều dự án được phân bổ kế hoạch vốn lớn hơn khả năng thanh toán vốn nước ngoài. Lịch trình thực hiện phải sửa đổi thiết kế, tăng chi phí, tăng thời gian chương trình và hầu hết các dự án không được phép. Việc phân bổ đủ vốn tương đương ảnh hưởng đến chi tiêu vốn nước ngoài. Tung Chee-hwa nói rằng sự tồn tại vốn có của Covid-19 đã tồn tại trong nhiều năm và tác động của nó trong vài tháng đầu năm nay cũng có tác động. Thành lập vốn, đấu thầu và chi tiêu trong nửa đầu năm. Ví dụ, do Covid-19, các dự án cho vay ODA, các hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, chuyên gia và nhà thầu từ nước ngoài …Sự chậm trễ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của các dự án này. Do đó, do số lượng chưa được xác nhận hoặc số lượng chậm, chi tiêu cũng đã bị trì hoãn. Vốn dự án chi tiết sẽ được trả cho năm nay trước ngày 31 tháng 7. Đồng thời, các quan chức và đơn vị địa phương cũng nên quyên góp các kế hoạch và giải pháp cụ thể để loại bỏ những khó khăn trong việc làm sạch, đấu thầu và bồi thường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Gửi các mặt hàng.

“Nhà đầu tư phải cam kết tiến độ phân bổ của từng dự án. Nếu chưa hoàn thành, vui lòng xem xét chuyển tiền sang dự án khác hoặc chuyển nhà đầu tư theo khả năng của họ.” Tung Chee-hwa đề xuất.

Kế hoạch và đầu tư Người phụ trách bộ cho biết, cơ quan này sẽ bắt đầu hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau vào tháng 7 để xác minh và xem xét tiến độ tài trợ dự án để nhanh chóng đưa ra khuyến nghị cho thủ tướng. Nhìn chung, chính phủ đã chuyển kế hoạch đầu tư công.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?