Cân nhắc cấm nhập khẩu máy móc thiết bị mà nước này đã loại bỏ

Cụ thể, văn phòng chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ nhanh chóng tổng hợp và nghiên cứu kỹ ý kiến ​​của các cơ quan chính phủ, chi nhánh, doanh nghiệp và các luật và quy định tương tự ở các quốc gia khác để hoàn thành sớm nhất có thể. . Sửa đổi dự thảo Thư Thông tư số 20. Trong nội dung của dự thảo này, Bộ Khoa học và Công nghệ cần chú ý đến các quy định về ngày phê duyệt, thời hạn hiệu lực của máy móc, thiết bị và công nghệ dây chuyền sản xuất. Sử dụng … để đảm bảo tính khả thi và thuận tiện cho doanh nghiệp.

Để tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, phải tuân thủ các quy định của “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”. năm 2006. Trong các trường hợp đặc biệt khác, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ban ngành trực thuộc để xem xét và quyết định thống nhất.

Văn phòng chính phủ cũng có kế hoạch cấm nhập khẩu thêm. Do sự chậm trễ, chất lượng kém và ô nhiễm môi trường, các quốc gia đã tuyên bố loại bỏ các máy móc, thiết bị và dây chuyền kỹ thuật cũ. -Patong

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?