FPTS có kế hoạch đạt lợi nhuận 180 tỷ đồng

Vào chiều ngày 29 tháng 3, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, công bố một số mục tiêu cơ bản cho năm 2013 và đề xuất các mục tiêu mới cho các cổ đông trong năm nay. Do đó, tính đến cuối năm 2012, FPTS đã mở 9.100 tài khoản giao dịch chứng khoán. Hiện tại, công ty quản lý 76.686 tài khoản phải thu, trong đó 56% được mở tại chi nhánh Hà Nội.

Lợi nhuận sau thuế của FPTS năm 2012 đạt 168 tỷ đồng, chỉ bằng 93,7% so với kế hoạch hàng năm. . Tổng doanh thu đạt gần 237 tỷ đồng, trong đó kinh doanh môi giới chiếm 23,2%. Đồng thời, các thành viên trong ban giám đốc của công ty và ban giám sát tuyên bố rằng họ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào trong năm ngoái.

Ước tính doanh thu của FPTS năm 2013 sẽ tương đương năm 2012, đạt 236 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty dự kiến ​​lợi nhuận trước thuế sẽ tăng 6,76% so với 180 tỷ đồng năm 2012. Ngoài ra, FPTS cũng hy vọng sẽ tăng số lượng tài khoản nhà đầu tư lên 30% so với năm trước, tức là tổng cộng 100.000 tài khoản.

Tường Vi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?