Mục tiêu của người Việt Nam là đạt được GDP trung bình 10.000 đô la Mỹ vào năm 2035

Theo khung chính sách kinh tế Việt Nam vào năm 2035 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố gần đây, mục tiêu của Việt Nam là đạt 6.500 đô la Mỹ trên đầu người vào năm 2030 và tăng lên 10.000 đô la Mỹ trong 5 năm, tăng gấp bốn lần. thời gian thực. Với thu nhập trung bình này, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia trung lưu.

Tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam sẽ đạt 290 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Con số này sẽ tăng lên 440 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm, và sau đó, 670 sẽ đạt 10 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và 2035.

Khuyến khích khu vực tư nhân tiếp tục phát triển và phát triển nguồn nhân lực, thông qua đổi mới vượt trội, tạo ra và tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được coi là hai trong số những động lực tăng trưởng mới trong nhiều lĩnh vực cho đến nay . Trong trung hạn, mục tiêu của Việt Nam là có 2 triệu công ty tư nhân và đóng góp 50% vào GDP vào năm 2020. Mười năm sau, đóng góp của khu vực vào GDP sẽ tăng lên 60-65%.

Cấu trúc La Cấu trúc xã hội cũng sẽ đạt được những thay đổi nhanh chóng vào năm 2035, bởi vì tỷ lệ người nghèo sẽ giảm xuống còn khoảng 1% và hơn một nửa dân số Việt Nam sẽ bước vào tầng lớp trung lưu toàn cầu.

Hiện thực hóa hiện đại hóa kinh tế và phát triển khu vực tư nhân, tăng cường năng lực đổi mới quốc gia, nâng cao hiệu quả kinh tế của đô thị hóa và phát triển lãnh thổ; thể chế hiện đại và các nước hiệu quả. Bền vững môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo sự công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội. Động lực tăng trưởng được xác định là một hệ thống chính trị hợp lý, hiệu quả và hiệu quả, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, nguồn nhân lực và đổi mới, phát triển khu vực tư nhân …

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nói rằng Việt Nam đang đối mặt với một lịch sử mạnh mẽ của đổi mới và cải cách để tiếp tục phát triển và tăng lên. . Nếu không, chúng tôi sẽ tụt lại phía sau ngay lập tức. Ông nói: “Đây là một thời điểm ‘vì chúng ta đang đối mặt với những cơ hội quý giá.” – Hôm nay (5/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc đã phát biểu trước các đối tác phát triển tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển. Mong muốn của một nước giàu vào năm 2045 – một cột mốc lịch sử độc lập 100 năm, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình trong 30 năm tới tương đương với 30 năm qua là không dễ dàng.

Tuy nhiên, Việt Nam luôn khao khát sự thịnh vượng để gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập cao trên thế giới và trở thành một thành viên có trách nhiệm và chia rẽ. Quay trở lại cộng đồng quốc tế trong những thập kỷ tới.

“Chúng tôi khao khát trở thành một nền kinh tế thịnh vượng, nhưng chúng tôi nhận ra rằng con đường du lịch không bình đẳng sẽ mang lại nhiều thách thức. Thủ tướng nói rằng những thách thức này đến từ ảnh hưởng của biến động kinh tế trong nước và quốc tế. Về vấn đề này, chính phủ đã hứa sẽ tăng cơ hội này trong tương lai. Tăng tốc độ của quy trình vận hành. Do đó, Việt Nam sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng phần mềm và kỹ thuật số để tất cả các thực thể kinh tế có quyền tham gia vào các kế hoạch và chính sách phát triển. “Chuyển đổi nền kinh tế sang số hóa, cập nhật cơ chế tuyển dụng và tập trung vào việc trau dồi tài năng để sử dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 làm động lực tăng trưởng quốc gia. “Nhà tài trợ .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?