Phó Thủ tướng bắt đầu làm việc trong Bộ Tài chính

Dưới sự bảo trợ của Phó Thủ tướng, trọng tâm của cuộc họp này là tóm tắt các hoạt động, cân đối ngân sách của tháng, thảo luận về kế hoạch hành động và thực hiện các nghị quyết của chính phủ 01 và 02. Bộ chỉ đạo tiếp quản Bộ trưởng Vương Đình Huế, người được chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Trung ương.

Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng, sẽ không làm Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng một lúc. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Vũ Văn Ninh làm Bộ trưởng Tài chính trong hơn 5 năm trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. Theo văn phòng Bộ, Phó Thủ tướng Wu Wanning sẽ không phục vụ với tư cách là một bộ trưởng và thành viên của Ủy ban Nhân sự của Bộ Nhân sự. Cho đến khi Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới, Ủy viên Kinh tế Trung ương Vương Đình Huế sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhưng sẽ không tham gia ký kết các văn bản do Bộ ban hành. Các tài liệu này sẽ được ký bởi Thứ trưởng tại chỗ.

Vẫn theo các nguồn tin nêu trên, các hoạt động hàng ngày của Bộ sẽ phụ trách Thứ trưởng thường trực của Nguyễn Kwok Industrial. Phó Thủ tướng Wu Wanning của Bộ Tài chính sẽ có các cuộc họp và hướng dẫn đặc biệt mỗi tuần.

Tại cuộc họp vào sáng 19/2, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách cho tháng 1 ước tính là 61.500 tỷ đồng, tương đương 7,5% dự toán hàng năm. Tổng chi là 72.195 tỷ đồng, chiếm 7,4% ngân sách. Mức thâm hụt ước tính là 1.069,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,6% so với dự toán. Liên quan đến việc thực hiện hai nghị quyết của chính phủ, Bộ cho biết đã phân công nhiệm vụ và thời hạn cụ thể cho từng bộ phận. Kết quả là, 37 nhiệm vụ do Bộ Tài chính tổ chức và 52 nhiệm vụ khác phối hợp với các bộ khác nhau.

Vào tháng 1, Bộ Tài chính cho biết 22.700 tấn gạo đã được phát hành để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Quyết định. Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra quyết định nhân dịp Tết Nguyên đán (tương đương 93% kế hoạch) và xuất số dư vào đầu tháng Hai.

Kỳ Duyên

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?