“Lãi suất cao nhất sẽ được áp dụng”

TS Cao Sĩ Kiếm, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho rằng do chênh lệch rất lớn giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước nên xem xét loại bỏ trần lãi suất tiền gửi và áp trần trần lãi suất. Ảnh của Cao Sijian, cựu Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia: Hoàng Hà

– Làm thế nào để bạn đánh giá việc giảm lãi suất tiền gửi và cho vay trong quá khứ?

– Tỷ lệ hoạt động gần đây của Ngân hàng Quốc gia gần với lạm phát. Đây là một dấu hiệu tốt. Trên cơ sở hạ lãi suất, ngân hàng cũng điều chỉnh lãi suất cho vay. Giảm lãi suất không chỉ để thực hiện Nghị quyết số 02 / NQ-CP của chính phủ nhằm loại bỏ các giải pháp khó khăn khác nhau trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường và thanh lý nợ xấu, mà còn phản ánh tính xác thực của thị trường tiền tệ và lạm phát. Tuy nhiên, thực tế là lãi suất cho vay không giảm nhanh, nhanh và đồng thời với lãi suất huy động. Lãi suất trung bình cho các khoản vay đã không giảm nhiều, đặc biệt là các khoản vay cũ. Chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi trung bình và cho vay vẫn còn lớn.

Đồng thời, để đạt được mục tiêu tiết kiệm sản xuất và hỗ trợ các hoạt động sản xuất và kinh doanh do chính phủ đặt ra, lãi suất nên được hạ xuống thay vì hạ xuống. Do đó, trong giai đoạn này, để tiết kiệm sản xuất, trần lãi suất của người cho vay phải được áp dụng và trần lãi suất tiền gửi có thể được gỡ bỏ.

– Bạn nghĩ đâu là ưu điểm và nhược điểm? Đặt trần về lãi suất cho vay?

– Các ngân hàng thương mại nên kiểm soát đúng các thủ tục xác minh khoản vay và không được tự ý. Nếu ngân hàng thực thi nghiêm túc, rủi ro sẽ không lớn.

Thực hiện giới hạn lãi suất sẽ có hai lợi ích. Đầu tiên, mục tiêu tiết kiệm đầu ra sẽ đạt được. Thứ hai, các ngân hàng sẽ cạnh tranh lành mạnh hơn. Do đó, ở bất kỳ ngân hàng uy tín nào, dù tỷ lệ huy động thấp, mọi người vẫn có thể tiết kiệm tiền, do đó việc kinh doanh rất hiệu quả. Đối với các ngân hàng yếu hơn, họ không thể tăng đáng kể lãi suất tiền gửi vì họ sẽ chịu lỗ, nhưng họ phải tăng lãi suất tiền gửi bằng cách cải thiện quản lý rủi ro, quản lý tín dụng và chất lượng dịch vụ. ..

– Ngân hàng Quốc gia đã áp dụng mức lãi suất tối đa 11% mỗi năm cho năm lĩnh vực ưu tiên. Vì vậy, nên có nhiều hơn một loại trần lãi suất?

– Chỉ có một giới hạn trên đối với lãi suất, áp dụng cho toàn bộ thị trường. Đặc biệt đối với các lĩnh vực ưu tiên, nhiều ưu đãi có thể được cung cấp. Dựa trên lãi suất tiền gửi hiện tại là 7,5% mỗi năm, tôi nghĩ lãi suất cho vay 10,5% mỗi năm là phù hợp.

Ở nhiều nước trên thế giới, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và vay chỉ là 2,5% đến 3%. Ở nước ta, do chất lượng tín dụng kém, nhiều ngân hàng vẫn huy động được nhiều quỹ với lãi suất cao trong quá khứ, do đó có thể tăng giới hạn trên của lãi suất tín dụng. Thưa ông, giới hạn này nên được thay đổi linh hoạt.

– Trong điều kiện hiện tại, Ngân hàng Negara có nên áp dụng mức trần lãi suất phù hợp?

– Cho rằng để có được một con số hợp lý, trước tiên, Ngân hàng Quốc gia nên thiết lập một cơ cấu huy động ngân hàng với lãi suất trung bình hiện tại và chi phí hợp lý. Trần lãi suất quá cao sẽ không hoạt động cho thị trường và trần lãi suất quá thấp sẽ khiến các ngân hàng không thể tiến hành kinh doanh.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?