“Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 7% sau 2 năm nữa ”

Ernst & Young cũng tuyên bố rằng mặc dù các chính sách tài chính và tiền tệ được nới lỏng dần khi lạm phát giảm (CPI dự kiến ​​sẽ tăng 7,7% trong năm nay và 4,8% trong năm 2015), tăng trưởng của Việt Nam năm 2013 sẽ chỉ duy trì 5,5%. Theo kết quả của báo cáo tháng 3 của công ty, GDP năm 2014 dự kiến ​​sẽ tăng 6,9%. Cung vượt cầu và không đủ nhu cầu tiếp tục cản trở đầu tư tư nhân. Đồng thời, khi các ngân hàng tiếp tục xử lý một số lượng lớn các khoản nợ xấu trong năm ngoái, tăng trưởng tín dụng cũng bị hạn chế.

— Năm 2013, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước và đầu tư dự án vào xây dựng cơ sở hạ tầng cơ khí, cùng với sự phục hồi chậm ở thị trường châu Âu và châu Mỹ, cũng sẽ kìm hãm tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay, dẫn đến giảm thặng dư tài khoản hiện tại so với các năm trước. Bắt đầu từ năm 2015, thâm hụt sẽ được cải thiện do dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, điều này cho thấy Việt Nam vẫn phải dựa vào vốn để đạt được mục tiêu tăng trưởng trung hạn từ 7% trở lên.

Theo E & Y, do xuất khẩu được cải thiện, tăng trưởng GDP năm 2015 sẽ đạt mức cao nhất là 7,1%. Đầu tư công nghiệp lớn hơn (do xu hướng khu vực thuận lợi) và tăng tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên, GDP năm 2016 dự kiến ​​chỉ là 6,6%.

Báo cáo Earst & Young, bao gồm 25 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất (RGM) trên thế giới. Các quốc gia này dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng 4,6% trong năm 2013, giống như năm ngoái. Lý do là thương mại thế giới không có dấu hiệu phục hồi bền vững. Nhu cầu trong nước của các nước GMA khó có thể tăng mạnh. Lợi tức đầu tư vừa giảm, và tốc độ cải cách đang chậm lại ở đây.

Thủy Linh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?