Bộ Chính trị phê duyệt đầu tư công vào một số dự án đường cao tốc Bắc-Nam

Theo cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 5/6 do Ủy ban Thường vụ Đảng Trần Trần Vương ký về chính sách khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 đối với sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế quốc gia, dự án sẽ được chuyển từ đầu tư đối tác công tư (PPP) sang ngân sách quốc gia. đầu tư. Bộ Chính trị đang yêu cầu điều chỉnh này. Cần phải “đảm bảo tính minh bạch, tính khoa học, hiệu quả, tính khả thi và tính phù hợp và tình hình thực tế của khả năng huy động vốn tín dụng để thực hiện từng dự án hợp tác công tư và áp dụng các cơ chế quản lý và kiểm soát. -Dự án đường cao tốc Bắc-Nam là một dự án đầu tư quốc gia quan trọng trong giai đoạn 2017-2020, bao gồm 3 dự án đầu tư công và 8 dự án. Dự án áp dụng hình thức hợp tác công tư (PPP) và loại hợp đồng BOT.

Ngày 14/5, chính phủ đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất điều chỉnh chính sách đầu tư của 8 dự án PPP sang đầu tư công quốc gia trong ngân sách. Tuy nhiên, trong Nghị quyết 1/6, ý kiến ​​thứ hai về vấn đề này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên bố rằng nếu tám dự án đường cao tốc Bắc-Nam được chuyển nhượng, chúng chỉ nên được chuyển sang đầu tư công. Áp lực lớn về ngân sách.

Đường cao tốc Lasang-Tui Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Võ Thành.

Trong tuyên bố trên, Cục Chính trị Ban Chấp hành Trung ương luôn nói rõ rằng sẽ tăng tốc chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đầu tư công, giải quyết các vấn đề trong thủ tục hành chính, tăng tốc tiếp tục phê duyệt vốn và điều chỉnh chính sách mới; Và ngay lập tức thực hiện các dự án quy mô lớn và quan trọng có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, khu vực, ngành và lĩnh vực.

“Tăng cường luật pháp, kỷ luật, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý quốc gia, tăng trách nhiệm của người phụ trách; tham gia thực hiện kế hoạch phân bổ trách nhiệm tập thể và cá nhân; kế hoạch chi tiêu đầu tư công”, Bộ Chính trị yêu cầu. Đồng thời, Bộ Chính trị ra lệnh tập trung vào phát triển thị trường trong nước, thực hiện hiệu quả các giải pháp, kích thích tiêu dùng trong nước và thúc đẩy chiến dịch “Người dân Việt Nam ủng hộ sử dụng sản phẩm Việt Nam”, thực hiện chiến dịch tiết kiệm trong toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội để cung cấp nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế … Về lâu dài, Bộ Chính trị cần phải đổi mới các thể chế của mình để cải thiện sự tan băng, giải phóng các nguồn lực phát triển và cải thiện khả năng quản trị quốc gia …; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh để bắt kịp các cơ hội mới , Ưu điểm và cơ hội. -Các cơ quan chức năng đã hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân), nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế Trung ương là chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan để giám sát, kiểm tra và thường xuyên khuyến khích thực hiện. Trình bày kết quả điều tra và báo cáo Bộ Chính trị thường xuyên.

Hoàng Thủy

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?