“Một công ty thù địch không thể truy cập tài nguyên quốc gia”

Nghiên cứu của Viện Faser Instatio ở Canada cho thấy, chỉ số tự do kinh tế tổng thể của Việt Nam, đo lường mức độ tự do thị trường, ở mức tương đương với Trung Quốc, nhưng thấp hơn một số nước ASEAN.

Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại về các tổ chức kinh tế do Đại học Kinh tế Quốc gia và Ủy ban Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày 29 tháng 7, chuyên gia Fan Zhilan nói rằng theo dữ liệu của Faser, mức độ thị trường tự do ở Việt Nam thực sự thấp hơn mức trung bình.

Bà nói rằng các chỉ số thống kê của Tổ chức Thế giới thường dựa trên luật pháp, chính sách và tài liệu mới ban hành. Đánh giá mức độ thay đổi và cởi mở của môi trường kinh doanh. Bà Lan cho biết: Rất nhiều tài liệu mới đã được phát hành, nhưng khoảng cách giữa miệng và tay vẫn còn rất xa. Cô đã chia sẻ Nghị quyết 19 năm 2014, và mới ban hành Nghị quyết 02. Thực tiễn hàng năm là cải thiện môi trường kinh doanh, và nhiệm vụ đầu tiên là loại bỏ những trở ngại trong môi trường kinh doanh. Bà nói: “Hàng năm, công việc phá dỡ đã không được thực hiện.” Theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều vấn đề trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, được phản ánh rõ nhất về khoảng cách và sự khác biệt. Đối phó với các loại hình kinh doanh khác nhau. Bà nói rằng kết quả là, các doanh nghiệp nhà nước đã được ưu tiên đặc biệt, tiếp theo là đầu tư nước ngoài và cuối cùng là doanh nghiệp tư nhân. -Intimacy làm cho một số công ty tư nhân lớn có thể. Thuộc tính. Lan nói: “Không có cách nào để có được tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước.” Ngoài ra, theo bà, khu vực tư nhân chưa bao giờ đạt 10% GDP. Bạn có thể gọi nó là một nền kinh tế thị trường thực sự.

Cô Fan Zhilan phát biểu tại sự kiện buổi sáng ngày 29/7. Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Đình C, nguyên trưởng khoa Kinh tế và Quản lý Trung ương, đồng ý. Ông nói rằng ở cấp độ kinh tế thị trường, vai trò của nhà nước và thị trường không thể tách rời và mâu thuẫn, nhưng chúng bổ sung cho nhau. . Nếu mức độ phát triển thị trường của nền kinh tế và vai trò của chính phủ là tốt, thì nó có thể được coi là một nền kinh tế thị trường tốt.

Tuy nhiên, ông đánh giá hai chỉ số này của Việt Nam. Ông nói: “Kinh tế thị trường của chúng ta bị méo mó. Vai trò của nhà nước và thị trường rất yếu.”

Để phát triển kinh tế thị trường, ông nói rằng Việt Nam cần cải cách ngành. Và cải cách vai trò của nhà nước. Nhà nước tin rằng cần phải thay đổi luật pháp và các quy định phát triển kinh tế xã hội, và chỉ trong các lĩnh vực cần thiết. Ông nói rằng, ngoài ra, khi quyền sở hữu được chuyển sang nền kinh tế thị trường, cần phải cải tổ các thể chế để bảo vệ quyền sở hữu của các công ty và cá nhân.

Ông Ruan Đinh C, cựu hiệu trưởng Academia Sinica (CIEM) cho biết. Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc gia. Thực tế, đây không phải là một câu chuyện mới và đã được lặp lại trong nhiều thập kỷ. Ông Nguyễn Đức Thành, cố vấn trưởng của VEPR, cho rằng toàn bộ cải cách có quá nhiều trở ngại, vì vậy có thể tập trung vào cải cách sở hữu trí tuệ thay vì cải cách tài sản thông thường. Để thực hiện, ông đã đề xuất các giải pháp đơn giản hơn, chẳng hạn như bảo vệ sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực phi vật chất (như nghệ thuật, giáo dục và công nghệ). Ông nói, một cách sáng tạo, nếu không có sự bảo đảm rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ, sẽ không có sự phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Đăng từ Viện Khoa học Chính trị Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường đã gặp phải những trở ngại truyền thống và ý chí công cộng. Ngoài ra, giống như Hoa Kỳ, một nền kinh tế hoàn toàn tự do cũng cho thấy nhiều khía cạnh tiêu cực của bất bình đẳng xã hội hoặc chi phí chăm sóc sức khỏe cho nhiều người. 19 chứng minh rằng mô hình tự do tuyệt đối của Hoa Kỳ cũng không phải là một mô hình thành công.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới chỉ trích sự tự do quá mức trong nền kinh tế. Ông Feng cho biết, do đó, Việt Nam không thể dựa vào mô hình chuẩn, mà cần mô hình kết hợp giữa thị trường và đất nước. Một mô hình thành công phải coi trọng sự thống nhất của các chính sách và phối hợp lợi ích kinh tế, chính trị, môi trường và quốc gia là ưu tiên hàng đầu.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?