Gần 200 công ty ở Hà Nội nợ thuế

Cục thuế Hà Nội vừa công bố thông tin nợ thuế vào tháng 6, trong đó liệt kê gần 200 công ty nợ thuế và phí. Đây là dữ liệu nợ cho thời gian giải quyết 4/30.

Đặc biệt, trong những năm qua, 65 công ty nợ thuế gần 240 tỷ đồng và 129 công ty nợ thuế và “phàn nàn”. “Tên đầu tiên là gần 60 tỷ đồng.

Nhiều công ty có khoản nợ lên tới hàng chục tỷ đồng, và được bảo hiểm bởi Vinaconex 21 (21 tỷ đồng), Công ty Đầu tư và các dự án xây dựng cao (13 tỷ đồng). Đồng), công ty xây dựng và máy móc Thăng Long (12 tỷ đồng), Tổng công ty phát triển nhà và đô thị Hà Nội (10,4 tỷ đồng) …

Tổng số thuế phải nộp của 129 công ty là 57 tỷ IPO Đồng Việt Nam, trong đó Công ty TNHH Xây lắp Điện nợ 3,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tanglang nợ 3,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Danhong (2,9 tỷ đồng) …

Tài chính Trong báo cáo về nghị quyết xét xử trình Quốc hội, Bộ cho biết, tổng số nợ thuế vào cuối tháng 3 là 82,972 tỷ đồng, tương đương hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?