Warning: getimagesize(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: ��֪������������ in D:\wwwrootwp\wp_40\wp-content\plugins\schema-and-structured-data-for-wp\output\output.php on line 1526

Warning: getimagesize(http://www.pubgduo.com/wp-content/uploads/2020/08/07/637323607888226209.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: ��֪������������ in D:\wwwrootwp\wp_40\wp-content\plugins\schema-and-structured-data-for-wp\output\output.php on line 1526

Thép Nguyễn của Thái Lan “xây dựng” một dự án 8 nghìn tỷ đồng

Vào ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C03) tuyên bố đã kiện Công ty Gang thép Thái Lan (TISCO), năm cựu giám đốc điều hành của Tập đoàn Thép Việt Nam. Như một dấu hiệu vi phạm. Một hành động bất hợp pháp đã xảy ra trong dự án mở rộng giai đoạn hai của Công ty TNHH Gang thép Thái Nguyên.

Ngày 20/4, Cơ quan Giám đốc Điều tra Bộ Công an thông báo đã khởi tố 5 cựu tổng cục công an. Các quan chức. Công ty TNHH Gang thép Thái Nguyên (TISCO), một công ty thép Việt Nam, đã thực hiện thành công và hiệu quả giai đoạn 1 hoạt động do có dấu hiệu bất hợp pháp trong giai đoạn 2 của dự án mở rộng sản xuất của TISCO. Năm 2005, giai đoạn thứ hai của dự án cải tạo và mở rộng đã được phê duyệt, với tổng số vốn hơn 3,8 nghìn tỷ đồng (242 triệu USD), bao gồm hai dự án đấu thầu lớn. Nhà thầu chính của dự án này là MCC (Trung Quốc).

Sau giai đoạn đầu tiên chạy thành công và hiệu quả. Năm 2005, giai đoạn 2 của dự án cải tạo, mở rộng được phê duyệt, với tổng vốn hơn 3,8 nghìn tỷ đồng (242 triệu USD), gồm hai dự án đấu thầu lớn. Nhà thầu chính của dự án này là MCC (Trung Quốc).

Năm 2013, dự án ngừng thi công. Cho đến nay, nhiều thiết bị kỹ thuật đã bắt đầu rỉ sét do bên ngoài. Trưởng ban quản lý dự án tuyên bố rằng ước tính ông sẽ cần thêm 2 nghìn tỷ đồng để khởi động lại dự án và đưa nó vào hoạt động.

Năm 2013, dự án ngừng thi công. Đến nay, nhiều thiết bị của dự án để ngoài trời đã bắt đầu hoen gỉ. Trưởng ban quản lý dự án tuyên bố rằng ông ước tính sẽ cần thêm 2 nghìn tỷ đồng để khởi động lại dự án và đưa vào hoạt động.

Trong khu vực nhà máy hoàn thành dự án, cỏ đang phát triển. Năm 2013, dự án cho đến nay đã bất ngờ đình chỉ thực hiện.

Theo kết luận của cuộc kiểm tra, tổng số tiền mà TISCO đã trả cho dự án vượt quá 4,4 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền vay và lãi mà ngân hàng phải trả vượt quá 3,8 nghìn tỷ đồng (Hiện tại, tiền lãi hàng tháng phải trả vượt quá 40 tỷ đồng ), trong đó số tiền được MCC thanh toán vượt quá 92% số tiền trong hợp đồng, nhưng dự án chưa hoàn thành.

Cỏ được trồng hoàn toàn trong khu vực xưởng hoàn thành của dự án. Năm 2013, dự án đến nay bất ngờ bị đình chỉ.

Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền TISCO đã thanh toán cho dự án vượt 4,4 nghìn tỷ đồng; tổng vốn vay và lãi ngân hàng phải trả là hơn 3,8 nghìn tỷ đồng (hiện nay số tiền lãi phải trả hàng tháng là hơn 40 tỷ đồng ), trong đó số tiền mà MCC thanh toán vượt quá 92% số tiền trong hợp đồng, nhưng thiết bị cho dự án này đã được chuyển từ tổng thầu MCC sang kho của Công ty Gang thép Taiyuan từ năm 2010 đến 2011.

Trang thiết bị cho dự án này được chuyển giao từ tổng giám đốc MCC. Từ năm 2010 đến 2011, nó được lưu trữ trong kho TISCO. – Kho chứa thiết bị bên trong của dự án mở rộng giai đoạn hai của Taigang, chủ yếu là thiết bị điện. – Kho chứa thiết bị bên trong của dự án giai đoạn hai của Taigang, chủ yếu là thiết bị điện. 2 Dự án mở rộng .

Kỳ Duyên

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?