“Trong một số trường hợp, dự án cần được chia nhỏ để mọi người không phải tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội ”

Sáng ngày 5/4, tại một cuộc họp đặc biệt của Quốc hội, các đại biểu tiếp tục thảo luận về (sửa đổi) “Luật đầu tư công”. Một trong những sửa đổi là đề xuất tăng tiêu chuẩn quốc gia cho các dự án quy mô lớn từ 10 nghìn tỷ đồng lên 2 nghìn tỷ đồng (đề xuất trước đó là 3.500 tỷ đồng). Điều chỉnh vốn đầu tư cho các dự án lớn của quốc gia lên 20 nghìn tỷ đồng. Giống như các dự án trong nhóm A, B và C, đề xuất này gấp đôi quy định hiện hành. Sau khi thảo luận, người đại diện chuyên trách không đồng ý.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Cần T) thừa nhận, tổng vốn đầu tư 10 nghìn tỷ đồng vào các dự án lớn của quốc gia là rất quan trọng. Nó nên thấp hơn. Mặt khác, trên thực tế, để giữ khoản đầu tư dưới sự chấp thuận của Quốc hội, một số phân chia dự án đã được thực hiện, do đó không cần phải phê duyệt hay tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội.

Các tiêu chí cho “do đó, tăng” là gì? Trong dân chúng, nhu cầu cấp thiết cho các dự án đầu tư bị mất và không cần thiết “, Xuan Wen cũng chỉ ra rằng cần tăng tổng vốn đầu tư. Đầu tư vào các dự án lớn trong nước 10 nghìn tỷ đồng cần được tính toán cẩn thận. Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) Nó cũng được thông báo rằng ông sẽ chia dự án theo kiểu “xiếc”.

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên của Quốc hội tỉnh Canton. Ông Hoàng Quang Ham, thành viên thường trực của Ủy ban Tài chính Ngân sách, cho biết: Trong 5 năm qua, chỉ có 2 dự án đạt được tiêu chuẩn và được thực hiện mà không gặp vấn đề gì. Điều chỉnh, một quốc gia đang phát triển chỉ có năm dự án lớn trong năm năm là quá ít. Vì vậy, có lẽ trong năm năm tới, Quốc hội sẽ không còn quyết định những hạng mục quan trọng. Quốc hội là cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng sẽ điều chỉnh để Quốc hội quyết định những khoản rất bất hợp lý. Ngoài ra, biến động giá gần đây không lớn và mức 10 nghìn tỷ đồng hiện nay đã là rất cao. Ham đã phân tích và đề nghị duy trì mức hiện tại.

Đặc biệt đối với các dự án thuộc nhóm A, B và C, những người tham gia cho rằng cần phải tiến hành đánh giá chuyên sâu hơn để tăng khuyết điểm lên 1,5 lần hoặc hơn sau khi được sửa chữa. Chính phủ đề xuất hai lần thúc đẩy phân cấp và thu hẹp khoảng cách. Trong các dự án, đặc biệt là trong các dự án nhỏ, khoảng cách quản lý được giảm bớt.

Đại diện Pan Taiping (Quảng Nam) cho biết, tiêu chuẩn quan trọng và cấp bách của dự án không chỉ là số tiền, mà còn là giải pháp của dự án. Các vấn đề cấp bách trong thực tế là gì. Như trước đây, chỉ có hai dự án được Chính phủ đề xuất tăng lên 35 nghìn tỷ đồng, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất tăng lên 20 nghìn tỷ đồng thì “Nhiều khi không xác định được nhiệm vụ của Quốc hội là dự án nào” do đó, là bết bát. Cho biết không thể nâng tiêu chuẩn dự án quan trọng lên 20 nghìn tỷ đồng, và đề xuất duy trì các quy định hiện hành. Ngoài việc không đồng tình việc huy động vốn trong nước quá lớn, trong khi 20 nghìn tỷ đồng, vị đại biểu chuyên trách cũng nói về những tồn tại chậm tiến độ. Chi đầu tư công cộng Bùi Văn Phương, Phó trưởng đoàn tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh rằng đầu tư công chậm vì nhiều thủ tục phân cấp không hợp lý, và phân cấp không liên quan đến phân cấp. Việc sử dụng séc thay vì tiền mạnh hơn đối với người dân địa phương sau khi kiểm tra và phân cấp. Toàn bộ cơ quan phải chịu trách nhiệm trước chính phủ, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ bất lực, nhưng người dân địa phương không biết phải làm gì, ông Phương Phương nói và đề nghị phái đoàn nên phân cấp, giảm thủ tục hành chính và yêu cầu … cho nhanh chóng và sạch sẽ. Về dự án này, Feng Guoxian, phó chủ tịch Quốc hội, nhắc lại sự cần thiết phải phân cấp chặt chẽ của chính quyền địa phương, bởi vì chính quyền địa phương có một danh sách các dự án mà chính quyền địa phương quyết định và chính quyền trung ương chỉ hỗ trợ nó. Dự luật đầu tư (sửa đổi) cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bình luận tại phiên họp tháng 4, sau đó trình lên phiên họp thứ bảy của Quốc hội.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?