FPT đạt 1.907 tỷ đồng doanh thu trong 10 tháng

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả giao dịch của Tập đoàn FPT (FPT) trong 10 tháng đầu năm nay. Mười tháng sau, doanh thu của FPT đạt 19.705 tỷ đồng, chiếm 75,6% so với kế hoạch năm 2012.

Do đó, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.149 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 1.609 tỷ đồng. đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1,21 tỷ đồng và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,499 rupiah. Tổng công ty FPT cho biết các mục tiêu này cao hơn một chút so với kế hoạch trong 10 tháng đầu năm 2012.

Ngoài ra, mảng dịch vụ phần mềm và xuất khẩu của FPT tiếp tục phát triển. ổn định. Đặc biệt, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trực tuyến đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu của lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tăng 35%.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn FPT cũng báo cáo lợi nhuận trước thuế là 1.755 tỷ đồng, chiếm 103% kế hoạch. Đạt 69% kế hoạch hàng năm. Đồng thời, doanh thu 9 tháng của tập đoàn đạt 17.616 tỷ đồng, công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế vượt 1 nghìn tỷ đồng, và EPS là 4.023 đồng.

Vào giữa tháng 11, FPT cũng là phương thức chính để ủy quyền cho một công ty Đức tại Frankfurt, Đức. Đây là công ty thứ 12 trên thế giới của tập đoàn. Bộ phận mới này sẽ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tư vấn thuê ngoài, quản lý và xây dựng hệ thống thông tin, gia công phần mềm sản xuất và phân phối phần mềm đóng gói …… – Tường Vi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?