Mức lương của chủ tịch Watson là 20 triệu

Theo báo cáo tài chính 2011-2012, thu nhập trung bình trên mỗi nhân viên năm 2012 đạt 6,82 triệu mỗi tháng. Tính đến ngày 30/9/2012, thu nhập của ban giám đốc vượt mức 62 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen, trả 20 triệu đồng một tháng và trả 2,3 tỷ đồng tiền thưởng cho công ty trong năm tài khóa 2011-2012. Trong đó, 1,8 tỷ đồng là tiền thưởng vượt 50% kế hoạch lợi nhuận, ông Vũ với tư cách Trưởng ban quản lý dự án hỗ trợ 500 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm, ông Vũ còn nhận thêm 1,15 tỷ đồng thu nhập từ người đứng đầu ban quản lý dự án.

Ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoa Sen, có mức lương hàng tháng là 13 triệu đồng và tổng tiền thưởng là 1,7 tỷ đồng. Thu nhập khác của năm ngoái tương đương 1,07 tỷ đồng. Về hiệu quả hoạt động, theo báo cáo tài chính 2011-2012, khối lượng bán của HSG đạt 453.000 tấn, doanh thu vượt 10 nghìn tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 368 tỷ đồng, hơn 53 cổ phiếu do đại hội đồng cổ đông phân phối. Tỷ lệ phần trăm của kế hoạch.

Chỉ số

Đơn vị

Kế hoạch 2011-2012

2011-2012 thực tế — tăng (giảm)

sản xuất tiêu thụ

tấn – – 460.000

453.252

(1,5%)

Thu nhập ròng

đồng tỷ

10126

10088

(0, 4%) – Lợi nhuận toàn diện sau thuế – tỷ đồng – 240 – – 368 – 53,3% – Năm 2012, Hoa Sen tăng thị phần thép tấm mạ kẽm từ 37,2% Tăng lên 40,5%, cao hơn gần 29% so với công ty lớn thứ hai, Sun Steel (11,7%). Về thị phần ống thép, năm 2012, thị phần của Hoa Sen là 10,8%, nằm trong tốp 4 công ty dẫn đầu ngành.

Hiện tại, Hoa Sen có 108 chi nhánh phân phối – bán lẻ. . Trong giai đoạn 2012-2013, Hoa Sen có kế hoạch thành lập thêm 15-20 chi nhánh và thực hiện dự án ống thép phía Bắc cùng lúc, với năng lực sản xuất danh nghĩa hàng năm từ 40.000 đến 50.000 tấn.

Hoa Sen dự kiến ​​sẽ tiêu thụ 500.000 tấn trong năm tài khóa 2012-2013, với doanh thu xấp xỉ 10,191 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​sẽ tăng 2,9% so với năm trước lên 423 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 370 tỷ đồng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?