Mặc dù thị trường suy thoái, cổ tức ‘phân phối’ ‘

Đến nay, công ty cổ tức “lớn” nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hancic (mã: HCI). Theo dự kiến, HCI sẽ trả trước cổ tức tiền mặt đầu tiên vào năm 2012 với tỷ lệ lên tới 50%, tương đương 5.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Tiếp theo là thanh toán cổ tức bắt đầu từ 10/10. Tuy nhiên, đây không phải là con số cuối cùng. Gần đây, công ty tiếp tục đàm phán với các cổ đông bằng văn bản về kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh cho năm 2012 (44 tỷ đồng) và chi trả cổ tức năm 2012 (lên tới 60% vốn đăng ký). .

Trước đó, vào tháng 6, HCI cũng đã trả 25% cổ tức bằng tiền mặt năm 2011. Nếu tất cả cổ tức trong năm 2012 được tích lũy, các cổ đông của HCI có thể nhận được 85% tiền lãi.

Tổng công ty thủy điện Gia Lai (GHC) cũng là công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao nhất. Dựa trên kết quả của 6 tháng đầu tiên và kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2012, Hội đồng quản trị GHC gần đây đã tăng 45% cổ tức năm 2012. Trong ngắn hạn, GHC sẽ tăng 30% cổ tức đầu tiên.

19/9, Đại hội cổ đông của Soc Trang Sugar đã đồng ý trả cổ tức bằng tiền mặt cho giai đoạn 2010-2011. Ngoài ra, còn có các trường hợp cổ tức 30% khác bao gồm Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), bao gồm khoản thanh toán tạm ứng 10% và 20% còn lại trong năm 2011. Bắt đầu từ năm 2012, Công ty Cổ phần Máy móc và Khoáng sản Hajiang (HGM) đã trả cổ tức đầu tiên vào năm 2012; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) đề xuất giai đoạn thứ hai của năm 2012. Tổng công ty Đường Ninh Hóa (NHS) tăng trưởng vào năm 2012. Cụ thể, Net Detipes Corporation (NET) đã thanh lý tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2011, và tỷ lệ cao nhất là 50%.

Rõ ràng là tất cả các công ty cổ tức cao đang gia tăng. Cổ phiếu của các công ty này được coi là hàng hóa khan hiếm, được các nhà đầu tư tìm kiếm và giao dịch ở mức cao hơn nhiều lần so với mệnh giá của họ.

Theo các tài khoản và chứng cứ nửa năm được kiểm toán năm 2012 trong trường hợp của Công ty Mía đường Sóc Trăng, lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế đạt 58 tỷ đồng, gấp 8 lần mức 7 tỷ đồng của năm trước, tương đương với một cổ phần EPS 14,539 đồng. – Điểm nổi bật của năm nay là khoản lỗ 34 tỷ đồng trong hoạt động tài chính xuống còn 22 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm 36% xuống còn 4,8 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các hoạt động khác cũng mang lại cho công ty khoản lãi 611 triệu đồng, so với khoản lỗ 161 triệu đồng của năm ngoái.

Quay trở lại vụ kiện Hansiqi “lớn”, theo báo cáo tài chính năm 2009, lợi nhuận sau thuế đã tăng hơn 200% so với năm 2008. Do đó, mặc dù thị trường bất động sản đang ở trạng thái “đóng băng”, Hancic luôn duy trì hiệu suất ấn tượng so với nhiều công ty. Hoạt động tương tự – lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2010 và 2011 lần lượt đạt 29,8 tỷ đồng và 23,8 tỷ đồng, nghĩa là, EPS của mỗi hành động là 6.449 đồng và 4.664 đồng. Đặc biệt năm 2012, lợi nhuận của công ty được ước tính là 44 tỷ đồng, chiếm 84% vốn cho thuê là 52 tỷ đồng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?