Việt Nam cần 10 tỷ USD mỗi năm để phát triển năng lượng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ quan điểm này tại một diễn đàn cấp cao được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 22/7. Dũng cho biết, mặc dù lượng than và năng lượng khí tự nhiên đang giảm, Việt Nam phải nhập khẩu nhiều nguồn năng lượng thứ cấp (như LNG …), do đó làm giảm quyền tự chủ năng lượng.

Phát điện Để phát triển năng lượng hiệu quả và bền vững theo Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, Việt Nam cần lắp đặt khoảng 5.000 megawatt công suất điện mới (bao gồm cả năng lượng tái tạo) vào năm 2025. Điều này mang lại nhiều thách thức về kỹ thuật, hành chính và tài chính.

Trích dẫn một báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng Việt Nam sẽ cần 700 đến 10 tỷ USD mỗi năm. Phát triển năng lượng, chưa kể đến việc phát triển các quỹ cho hệ thống truyền tải điện. Con số này cao hơn 8 tỷ đô la trong giai đoạn trước. Phó Thủ tướng cho biết: Mười Chúng tôi cần huy động tất cả các nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng các chính sách năng lượng. Các đại diện tham dự Diễn đàn năng lượng cấp cao Việt Nam năm 2020 vào ngày 22 tháng 7. Ảnh: Anh Minh

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Trung ương, cũng cho biết, sự tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng sẽ được thúc đẩy trong giai đoạn mới. Ông Bình cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tư nhân đầu tư phát triển năng lượng, trong đó có lĩnh vực truyền tải điện.

Sự độc quyền của nhà nước về phát triển điện vẫn rất cao và chính sách giá năng lượng tương đối thấp, không hoàn toàn theo cơ chế thị trường và không tách rời khỏi chính sách an sinh xã hội … Đó là nút thắt phát triển năng lượng được đề cập bởi Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Trung ương. Từ góc độ của cơ quan quản lý năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tin rằng nếu họ đóng góp cho các ngành kinh tế khác ngoài doanh nghiệp nhà nước, họ sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong thời gian ngắn hơn. Vượt quá mong đợi.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết chính phủ sẽ sửa đổi một số luật (Luật Điện, Dầu khí, cũng như luật pháp và luật mới). Năng lượng tái tạo …, một cơ chế đầu tư và phát triển đặc biệt đã được thành lập để gây quỹ cho việc phát triển các hệ thống truyền tải năng lượng và năng lượng.

Ông nói thêm rằng chính phủ lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Thương mại thúc đẩy sự phát triển quốc gia. Kế hoạch năng lượng, quy định rõ ràng quy mô và cấu trúc năng lượng của từng thời kỳ, đảm bảo khả năng cung cấp năng lượng chính, từ đó tăng khả năng tự chủ năng lượng của Việt Nam. Do đó, năng lượng tái tạo sẽ được tăng cường để đảm bảo an toàn ổn định, hiệu quả vận hành hệ thống và bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năng lượng hóa thạch sẽ dần thay thế năng lượng khí tự nhiên, phát triển hợp lý năng lượng tái tạo và hiện thực hóa nền kinh tế carbon thấp.

Chen Tuấn An, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng Bộ Thương mại, cũng nhận xét: Áo sơ mi năng lượng của Việt Nam chặt chẽ và không còn phù hợp. Một cơ chế mới là cần thiết để làm cho áo sơ mi phù hợp hơn với nhu cầu phát triển thực tế của lĩnh vực này. Những điểm mới trong nghị quyết sẽ trở thành tiền đề và mở ra đôi cánh, như tháo gỡ những trở ngại và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng tại Việt Nam. Hướng tới hướng phát triển để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Do đó, Bộ Công Thương báo cáo chính phủ xem xét và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giải thích và làm rõ một số quy định và luật cụ thể nhằm thiết lập các kênh pháp lý rõ ràng để thu hút khu vực tư nhân Tiềm năng lớn để đầu tư lớn hơn vào các lĩnh vực khác nhau của hệ thống năng lượng. Ở cấp quốc gia, đặc biệt là thông qua đầu tư phát triển hệ thống điện. Luật Điện lực cũng là chủ đề nghiên cứu và sửa đổi của cơ quan nhằm cung cấp một cơ sở rõ ràng để phân biệt phạm vi đầu tư của nhà nước và khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?