Ông Đinh Tiến Dũng: “Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Tài chính là phù hợp”

Bộ trưởng Tài chính Ding Tiandong đã thảo luận về Đạo luật Chứng khoán (sửa đổi) trong hội thảo. Điều 9 của Đạo luật vẫn quy định rằng Ủy ban Chứng khoán Quốc gia là một công ty con của Bộ Tài chính. Ông Đông cho biết: “Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính hiện đang phù hợp với thực tế của Việt Nam và là một mô hình tổ chức được thành lập phù hợp với thông lệ quốc tế.” Theo ông, Bộ Tài chính gần đây đã thông qua luật hỗ trợ và công bằng cho các doanh nghiệp nhà nước. , Mối liên hệ giữa niêm yết và niêm yết trên sàn chứng khoán, trong đó có huy động vốn đóng vai trò … >> Năm qua thị trường nhiều sóng gió, cả thế giới bất ổn, chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn ổn định và tăng trưởng. Ông nói thêm, theo thông lệ quốc tế, cơ quan quản lý chứng khoán thuộc một trong ba cơ quan sau: Bộ Tài chính, chẳng hạn như Malaysia, Bồ Đào Nha; hoặc Ngân hàng Trung ương ( Các cơ quan quản lý chứng khoán thuộc Singapore, Nga …) hay các cơ quan quản lý tài chính của Chính phủ (Nhật Bản, Hoa Kỳ …) dù áp dụng mô hình và tổ chức nào cũng phải tuân thủ các nguyên tắc: độc lập, khả năng, thẩm quyền và nguồn lực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ding Tianyong Ảnh: Võ Hải

Ông cũng cho biết, sau một thời gian dài thảo luận, Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi — Nguyễn Đức Kiên, Vụ trưởng Ủy ban Kinh tế hỗn hợp Theo ý kiến ​​của mình, ông Ủy ban Chứng khoán Quốc gia phải hoạt động theo quy định của pháp luật về quy định an toàn, nghĩa là cơ quan này phải được trao đủ quyền quyết định, kiểm tra và xử lý độc lập các vấn đề nảy sinh trên thị trường. Nhưng khi báo cáo lên Bộ Tài chính thì sẽ có vấn đề, phải giải quyết vấn đề thị trường, đồng thời chờ ý kiến ​​của các cơ quan ban ngành của Chính phủ. Việc này sẽ làm lùi thời gian xử lý cuối cùng “, ông Jianjian chỉ rõ … Lúc này, Bộ trưởng Ding Tiandong nói , Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, cơ chế hoặc khả năng thực thi của Ủy ban Chứng khoán sẽ được hợp pháp hóa theo hướng tăng thẩm quyền quản lý và xử lý. Ông Dong Jianhua chỉ ra rằng tổ chức của Ủy ban Chứng khoán bảo vệ các nguyên tắc của Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) Ông Nguyễn Đức Kiên Xin nhắc lại, lần sửa đổi Luật Chứng khoán lần này phải quy định rõ trách nhiệm của từng định chế. “Tôi nghĩ Ủy ban Chứng khoán có thể đi đâu, nhưng trách nhiệm pháp lý phải quy định rõ ràng. “Đồng thời, khi xem xét” Luật Chứng khoán “(bản sửa đổi), hầu hết các thành viên Ủy ban Kinh tế đều cho rằng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Chính phủ đứng đầu chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại của Bộ Tài chính và sẽ khắc phục những tồn tại, sơ hở này”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Ông Thành cho biết, Ủy ban Chứng khoán do Chính phủ đứng đầu sẽ giảm bớt số lượng trung gian để xử lý các tình huống rối ren nhằm đảm bảo tính chủ động và nhanh chóng .—— Trước đây, khi quy mô thị trường còn nhỏ, Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Tài chính đã đặt hàng Hỗ trợ về chính sách, nguồn lực và các yếu tố thúc đẩy sự phát triển, đặc biệt là kết hợp với hệ thống cổ phần và doanh nghiệp nhà nước. “Hiện nay, thị trường ngày càng lớn và phát triển nhanh, trở thành nguồn vốn quan trọng của ngành. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy hầu hết các nước đều có sự giám sát độc lập của Ủy ban Chứng khoán và các nước khác mà Bộ Tài chính áp dụng mô hình Ủy ban Chứng khoán cũng đảm bảo tính độc lập, không lệ thuộc vốn và được ủy quyền đầy đủ. Bài toán thị trường khác với mô hình hiện nay ở Việt Nam. — “Cách tiếp cận theo thông lệ quốc tế sẽ giúp tăng lượng vận chuyển và thúc đẩy thị trường, tạo niềm tin và thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Thành nói. Ông cũng cho biết Ủy ban Chứng khoán thuộc Chính phủ có thể có thêm đầu mối về tổ chức, nhưng sẽ được tổ chức lại để đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất và các chức năng lâu dài của tổ chức sẽ được tách ra. Là tổ chức quản lý tài chính quốc gia với chức năng của cơ quan trung gian tài chính.

Nguyễn Hoài

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?