Thủ tướng: Ổn định vĩ mô là trụ cột của nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại quan điểm này trong bài viết có tiêu đề “Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ về kết quả kinh tế – xã hội năm 2017, kinh tế vĩ mô ổn định, đạt được nhiều thành công, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và tăng trưởng – Năm 2017, xuất khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại thặng dư28 Dự trữ ngoại hối 100 triệu đô la Mỹ đạt gần 60 tỷ đô la Mỹ. Cán cân ngân sách của nhà nước đã được cải thiện, với tổng thu vượt mức ước tính là 5,9%; thâm hụt ngân sách theo phần trăm GDP đã giảm xuống 3,48%, và nợ công theo phần trăm GDP đã giảm xuống 61,2%.

Tăng trưởng kinh tế đã loại bỏ sự phụ thuộc vào các biện pháp kích thích ngắn hạn, và ngành khai khoáng đã đạt được tiêu chuẩn cao. Kể từ năm 2007, nó có số lượng lớn nhất trong khu vực và các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới; các khu vực kinh tế chính và các khu vực đều có mức tăng trưởng kinh tế tốt, tạo cơ hội việc làm, thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân.

Với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện cùng với sự cải thiện của môi trường thị trường. Xếp hạng doanh nghiệp tăng 14 bậc, từ 82 lên 68/190; tại 137 quốc gia và khu vực, năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc, từ 60 lên 55; triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam được đánh giá từ “Ổn định” trở thành “Hoạt động”. ——Thủ tướng nhắc lại tầm nhìn nhất quán của Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô, tạo tính thiết thực cho sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững. Ảnh: VGP

Điều hành kinh tế vĩ mô cần có “kiến trúc sư trưởng”

Khẳng định sự đồng thuận của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô là đồng bộ, hiệu quả và linh hoạt. Thủ tướng là nhân tố chủ động trong các công cụ chính sách, nhìn nhận, hoạch định và sử dụng các nhu cầu kinh tế vĩ mô của “kiến trúc sư trưởng” hay “tư lệnh”, cần xác định rõ từng loại chính sách và mối quan hệ giữa các chính sách trong từng thời kỳ cụ thể. Các ưu tiên, điều kiện và hoàn cảnh được phối hợp và hợp lý. Các chính sách này sẽ giúp Việt Nam tránh được áp lực lạm phát ập đến khi nền kinh tế “hút” lượng lớn ngoại tệ trong những tháng đầu năm 2018.

Ngoài ra, cần cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng về ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng đồng tiền. Tìm giải pháp phù hợp và chính sách giải pháp vào đúng thời điểm. Kinh nghiệm của các nhà quản lý trong năm 2017 cho thấy, trong điều kiện áp lực tăng giá thấp, hàng loạt các mặt hàng y tế, giáo dục, điện đã được nâng lên nhưng chỉ số giá bình quân vẫn được kiểm soát ở mức khoảng 3,53%. .

Đọc toàn văn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trước xu hướng phát triển nhanh chóng, liên tục và khó lường của nền kinh tế toàn cầu, việc lãnh đạo yêu cầu kinh tế vĩ mô của công ty đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ diễn biến này. Quyết định phù hợp. Trước sự phục hồi của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở nhiều nước và các đối tác lớn, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới, cải cách cơ chế, chính sách thương mại và đầu tư. Nếu không có chính sách phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, điều kiện sản xuất kinh doanh và thị trường trong nước, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực. – Bộ trưởng Nguyễn Tấn Phúc cũng nêu rõ, việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô phải dựa trên nền tảng toàn bộ nền kinh tế và phải phù hợp với đặc điểm của đất nước. Ở mỗi giai đoạn, phải chỉ rõ rằng việc ra quyết định kinh tế vĩ mô phải dựa trên cơ sở vi mô, đặc biệt là sự ảnh hưởng và tương tác của các chủ thể tham gia chính trong nền kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp và người tiêu dùng (hộ gia đình). Thủ tướng nhấn mạnh, là một nền kinh tế lớn mở, Việt Nam phải đặc biệt coi trọng độc lập, tự chủ về kinh tế, có giải pháp chính trị phù hợp để tăng tính linh hoạt của kinh tế. Sự xáo trộn trên thị trường quốc tế và những thay đổi trong chính sách của quốc gia và các đối tác lớn.

Bảy nhiệm vụ thực hiện trong tình hình mới

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen.

Trước những thách thức mới, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Nguyên Xuân Phúc) nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô lúc bấy giờ. – Bước đầu thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả; điều hành cung tiền và tăng trưởng tín dụng hợp lý để tránh áp lực lạm phát; đẩy mạnh sắp xếp lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu liên quan đến bảo đảm chất lượng tín dụng, nhất là các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Nỗ lực giảm lãi suấtỔn định giá trị đồng tiền và kiểm soát tỷ giá dựa trên tín hiệu thị trường; có phương án ứng phó với các cú sốc kinh tế trong và ngoài nước Trong bối cảnh lãi suất, giá dầu thô và giá hàng hóa cơ bản trên thế giới tăng cao, thách thức kiểm soát lạm phát năm 2018 là rất lớn Việc thực hiện điều này bao gồm một lộ trình thị trường đối với giá giáo dục và dịch vụ y tế … và trong trường hợp không gian chính trị hạn chế để trung hòa lượng lớn ngoại tệ chảy vào nền kinh tế, kỳ vọng lạm phát luôn quan trọng.

“Cần phải Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; chú trọng thời điểm và mức độ điều chỉnh chính sách của các nước “, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề lãi suất để có biện pháp phù hợp. Và các biện pháp phản ứng chính sách kịp thời. “Thực hiện chính sách kinh tế, ngân sách chặt chẽ, nghiêm minh, bảo đảm kỷ cương tài chính ngân sách của các ngành, các cấp; quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, không làm suy yếu cơ sở thuế; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, mua sắm, Chi phí hội nghị.

Quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công, đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo an ninh nợ công và tài chính quốc gia, chứ không phải là công cụ nợ đáng là gánh nặng mà phải là công cụ thúc đẩy sự phát triển. Đồng thời, sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán trở thành nền kinh tế Một kênh huy động vốn dài hạn quan trọng giúp san sẻ gánh nặng cho hệ thống ngân hàng. Việc tăng thuế suất doanh nghiệp và hàng rào thuế quan đang khiến một số quốc gia và đối tác phải thay đổi chính sách theo hướng này. Việt Nam phải tập trung nghiên cứu chính sách thuế và sớm có giải pháp. Thương mại và đầu tư phù hợp. Ba là, tập trung giải quyết có hiệu quả vấn đề phân bổ nguồn lực hợp lý trên phạm vi cả nước, các sở, ngành và địa phương. Đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công tư ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Doanh nghiệp, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. Theo thông lệ quốc tế, kiểm soát nhập khẩu thông qua các biện pháp chính trị và hàng rào kỹ thuật để hướng tới mục tiêu bền vững Cân đối và thặng dư thương mại; đồng thời, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, gắn kết khu vực kinh tế quốc dân và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa kinh tế trong nước với thị trường quốc tế. – Thứ tư, tiếp tục thực hiện giảm nhanh giá cả thị trường. Lộ trình cung cấp cho các đối tượng chính sách và người nghèo trợ giá điện và các dịch vụ giáo dục và y tế liên quan có thể giúp giảm thiểu tác động. Làm sai lệch các quyết định đầu tư của công ty. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là giá không được quản lý. Đó là chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến định giá, chống độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, thao túng giá, bất hợp pháp Thứ năm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nền tảng vi mô vững chắc để ổn định kinh tế vĩ mô. Xác định rõ ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh chính Còn sản phẩm, để xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp theo cơ chế thị trường, đặc biệt chú trọng đến sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm.-Thúc đẩy kết quả hoạt động năm 2017, và ngay sau đó mỗi quý sẽ có kịch bản cho từng bộ phận, đồng thời có biện pháp định vị chặt chẽ, cụ thể. Đảm bảo tăng trưởng đồng đều hơn giữa các quý và đạt được các mục tiêu đề ra trong cả năm .. Thông qua các chính sách, giải pháp phù hợp, hiệu quả, tập trung nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, nền kinh tế, ngành, lĩnh vực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và Khả năng chống chịu, thích hợp nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và nắm bắt cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ sáu, hội nhập quốc tế đặt ra thách thức rất lớn đối với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, đồng thời cũng là đổi mới, xây dựng và thực thi chính sách. Cơ hội tốt để thực hiện. Thương mại tự do đã đưa kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 425 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, gấp 4 lần Việt Nam gia nhập WTO trong 10 năm, vì vậy Việt Nam phải tận dụng tốt hơn các cơ hội do các hiệp định này mang lại – cuối cùng là các bộ, ngành Và chất lượng của sự phối hợp chính sách tổng thể giữa các bộ phận; các chính sách vĩ mô phải dựa trên nguyên tắc, không phải nguyên tắc cục bộ mà là nguyên tắc tổng thể. – Dự báo kinh tế vĩ mô quốc tế và quốc gia và tăng trưởng sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cựcTăng trưởng năm 2018 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, nhưng “trong bối cảnh phát triển nhanh, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất định không được chủ quan.”

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?