Thu nhập theo phương pháp vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước đã được phân phối

Sáng 28/5, Quốc hội thảo luận về chính sách, pháp luật của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại công ty và việc thực hiện pháp luật về vốn chủ sở hữu tại phiên họp toàn thể. Kinh doanh tại nhà. Trong thời gian 2011-2016.

Theo kết quả giám sát, trong 6 năm qua, có 571 công ty được vốn hóa, chỉ số công ty của hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều tăng sau khi bán vốn nhà nước, tổng tài sản tăng 39% về doanh thu và 29% về doanh thu. Thu nhập, thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%. . . Tính đến cuối năm 2015, các doanh nghiệp nhà nước đã thoái được gần 10 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 11 nghìn tỷ đồng. Nó không phải là quá trình cân bằng đã xảy ra ở khắp mọi nơi. Quá trình định giá công ty ở nhiều bộ phận đã không tuân theo nguyên tắc thị trường, dẫn đến việc sử dụng lợi thế này bị lệch lạc, làm thất thoát tài sản và vốn của công ty. Tiểu bang. Báo cáo của Quốc hội đã chứng minh tình hình của Công ty TNHH Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) và Công ty Truyền hình Cáp Sài Gòn Tourist (SCTV). Kiểm toán quốc gia xác định rằng giá trị vốn chủ sở hữu trong nước đã tăng gần 15,7 nghìn tỷ đồng, trong đó khách du lịch Sài Gòn đã tăng 12018 tỷ đồng, VTVCab vượt 366 tỷ đồng. -Ngoài ra, một số công ty không tính toán hoặc có giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp nên giá đất xác định thấp hơn giá thị trường. Thực tế này đã xảy ra với công ty Vinaconex, khi công ty này không tính giá trị đất vào tài sản số 47 Điện Biên Phủ (TP. Hồ Chí Minh) lúc mới thành lập mà tính vào giá trị doanh nghiệp. Tương tự, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định chuyển sang thuê đất một lần.

Có liên quan đến giá trị đất, kết quả giám sát cho thấy công ty có nhiều sai phạm trong việc sử dụng quyền sử dụng đất. Việc sử dụng đất để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư khác phải có giá trị thấp hơn giá thị trường. Một số công ty khác đang sử dụng nhiều đất ở nhiều nơi, trước sau tương đương, những khu đất này không đạt quy hoạch sử dụng đất với địa phương. Vụ bê bối phim trường Việt Nam là một ví dụ. – Báo cáo tiếp theo cũng cho biết trong một số trường hợp, các nhóm và công ty cố tình trì hoãn việc nộp phí tham gia cổ phần thích hợp và sử dụng quỹ hỗ trợ để tổ chức và phát triển công ty sai mục đích. Trong danh sách này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chậm nộp 1.922 tỷ đồng; Công ty Thuốc lá Thăng Long 58 tỷ đồng; Vinachem sử dụng không đúng mục đích, trích quỹ hỗ trợ doanh nghiệp 282 tỷ đồng … – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Dệt may (Vinatex), Công ty tư nhân Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam … bị cắt giảm nguồn vốn hỗ trợ để thu xếp tiền gửi ngân hàng thay vì ghi thu lãi tăng quỹ mà ghi tăng thu nhập. , Phân phối và chi tiêu. Quốc hội cũng phát hiện công ty này cố tình bán phần vốn nhà nước của công ty con, công ty liên kết trước khi chuyển nhượng phần vốn của công ty mẹ cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đơn cử như việc Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Bộ Công Thương) bán một phần vốn. Vốn nhà nước rót vào Công ty TNHH Dầu thực vật Cailan; Công ty Thủy sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thoái vốn tại Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) không bàn giao cho SCIC mà phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Chứng khoán Bản Việt để tăng vốn cổ phần từ 1,4 nghìn tỷ lên 1,55 nghìn tỷ đồng. Vốn nhà nước giảm từ 87,17% vốn cổ phần xuống còn 78,74% …

Báo cáo giám sát của Quốc hội đã chỉ ra hạn chế tiếp theo là doanh nghiệp thua lỗ, vấn đề lợi ích cổ đông … Đây là lý do tại sao áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu là rất quan trọng. Khó thành công. Đoàn công tác nhấn mạnh rằng trong nhiều trường hợp, không thể đạt được sự cân bằng nếu không có các biện pháp ngừng hoạt động. Danh sách bao gồm Đạm Ninh Bình, Lâm Đồng Lin, Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (của Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) … Hạn chế bán vốn nhà nước không chỉ giới hạn ở các công ty, mà bao gồm cả Bộ quản lý và doanh nghiệp nhà nước. Người đại diện của doanh nghiệp đã không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý. Ví dụ: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông … có trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan tham mưu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. – Các bộ, ngành đã không kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung luậtTham gia, lãnh đạo chưa chặt chẽ việc thực hiện phương án tái cơ cấu, phương thức vốn chủ sở hữu và phương án tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt. Một số bộ, ngành và chính quyền địa phương chậm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các công ty về SCIC. Điều cần nhấn mạnh là điểm giám sát tạm thời này cần cho biết cơ chế, chính sách hiện có đáp ứng đủ điều kiện hay không và là “điểm hợp pháp” đối với doanh nghiệp nhà nước. Nếu công ty được định giá không đúng để thu lợi, làm thất thoát tài sản, vốn thuộc sở hữu nhà nước thì phải làm rõ. Tập thể và cá nhân, đặc biệt là kết quả quản lý trách nhiệm của người chịu trách nhiệm. -Yêu cầu các Bộ chuyển các quỹ đang quản lý về Ủy ban quản lý vốn quốc gia của công ty theo lộ trình; theo quy định, thu nhập từ công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước phải nộp toàn bộ vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp … – Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?