Xem xét thí điểm đấu giá mặt trời vào năm 2020

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, cơ quan này đang hoàn thiện đề xuất của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo quyết định về đấu thầu thí điểm năng lượng mặt trời, sẽ được đệ trình lên Thủ tướng vào tháng 8. Giá năng lượng mặt trời sẽ được áp dụng từ năm nay.

Do đó, việc tham gia vào dự án thí điểm phải được đưa vào kế hoạch phát triển điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các hoạt động thương mại sẽ được thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 và năng lực có thể được giải phóng trong các hoạt động thương mại (COD).

Sau khi lựa chọn, nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh và thủ tục. Các công tác chuẩn bị tiếp theo cho đấu thầu, như làm sạch công trường, thiết kế và các thỏa thuận đặc biệt khác … Năng lực của các dự án tham gia đấu giá thí điểm là khoảng 60% tổng công suất dự án, và sẽ được Bộ Công Thương xác định trên cơ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh. Việc xem xét đã hoàn thành quy hoạch và có thể được thực hiện, và các nhà đầu tư được khuyến nghị tham gia đấu thầu.

Phiên đấu giá sẽ được tiến hành theo từng công nghệ năng lượng mặt trời, mặt trời nổi và mặt trời nối lưới.

Một dự án năng lượng mặt trời ở Xining. Ảnh: Bình Hà

Công suất tối đa của dự án do nhà đầu tư đề xuất không được vượt quá 20% tổng công suất đấu giá. Chọn từ giá thấp đến cao cho đến khi sản xuất đầy đủ. Ngoài ra, đấu giá sẽ được coi là hợp lệ nếu có ít nhất 5 nhà đầu tư tham gia và nhà đầu tư chịu trách nhiệm tuân thủ các thủ tục đấu thầu hiện tại.

Hiện tại, theo D’B thứ 13 tính đến năm 2020, các dự án năng lượng mặt trời có quyết định chính sách đầu tư trước tháng 11 vẫn được giảm giá cố định cho các hoạt động thương mại trước ngày 23 23, 2019 và 31 tháng 12 năm 2020 Cơ chế giá (giá FIT). Giá của năng lượng mặt trời quang điện là 7,09 cent mỗi kilowatt giờ, và giá của các dự án năng lượng mặt trời nổi là 7,09 cent mỗi kilowatt giờ. Các dự án khác sẽ được định giá thông qua một cơ chế đấu thầu.

Đặc biệt đối với các dự án mà tỉnh Ninh Thuận đưa vào quy hoạch và đi vào hoạt động thương mại trước ngày 01/01/2021 sẽ được hưởng lợi từ mặt bằng giá. 9,35 cent (2.086 đồng) mỗi kilowatt giờ. Giá mua không bao gồm VAT, và có giá trị trong 20 năm.

Trước đây, trong các tài liệu gửi tới chính phủ hồi tháng 4, Bộ Công Thương đã cung cấp ba loại tùy chọn đấu giá quang điện mặt trời, bao gồm các dự án, đấu giá trạm biến áp và kế hoạch đấu thầu cho các dự án cụ thể trên 100 MW (năng lượng mặt trời nổi, Đất) chọn nhà đầu tư.

Sau rất nhiều phân tích, cơ quan này đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định kế hoạch đấu thầu dự án trong khuôn khổ. Cuộc đấu giá dựa trên nguyên tắc dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và giá điện được đề xuất đi từ thấp đến cao dưới mức giá tối đa, cho đến khi quy mô đầy tải đạt 1.000 MW. Giá cao nhất của quang điện nổi là 7,69 cent mỗi kilowatt giờ, giá phát điện quang điện mặt trời là 7,09 cent mỗi kilowatt giờ.

Một ví dụ về hợp đồng mua bán điện cho dự án sản xuất điện mặt trời cần đảm bảo các nguyên tắc sau: Giá mua điện là giá đưa ra cho các nhà đầu tư trong hồ. Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, nêu ý kiến ​​về cơ chế đấu thầu giá năng lượng mặt trời, ông cho rằng: “Để ngăn chặn điều này xảy ra, cần phải tiến hành đấu giá quang điện mặt trời, loại năng lượng gây cháy nổ và hỗn loạn như hiện nay.” Nhưng ông chỉ rõ. , Việc phát triển năng lượng mặt trời trên quy mô lớn đang gây tắc nghẽn mạng lưới truyền tải, do đó, các phi công chuẩn bị đấu giá điện phải tính đến vấn đề này.

Bà Li Xianzhong, một chuyên gia từ Bộ Năng lượng, nói rằng quá trình đấu thầu không nên chỉ dựa trên giá cả, mà sự chuẩn bị và cạnh tranh là những yếu tố quan trọng nhất. Nó quan trọng hơn trong việc quyết định có thu hút sự tham gia của nhà đầu tư hay không. -Khi nói về lớp đấu giá Campuchia do ADB tư vấn, các chuyên gia của ADB cho biết, sau khi ngân hàng công bố hồ sơ mời thầu, đã có hơn 150 công ty tham gia báo giá. Sau đó, 26 công ty đã được lựa chọn để tham gia đấu thầu. Giá kết quả là gần 3,9 cent mỗi kilowatt giờ, bằng một nửa so với giá ban đầu được tính bởi các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bà nói rằng lời kêu gọi đấu thầu năng lượng mặt trời nên dựa trên tình hình chung ở Việt Nam. Giải quyết vấn đề tăng nhu cầu điện năng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?