Chính sách chậm nộp thuế và tiền thuê tài sản có hiệu lực

Theo Nghị định số 41/2020 vừa ban hành, Chính phủ sẽ kéo dài thời gian nộp thuế doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng và tiền thuê đất thêm 5 tháng. Theo ước tính của Bộ Tài chính, số tiền cắt giảm thuế, tiền thuê đất lên tới 180 nghìn tỷ đồng, 98% trong số đó sẽ bị hạn chế bởi cắt giảm thuế và tiền thuê đất. Đối tượng được hưởng bao gồm:

Thuế doanh nghiệp: tiếp tục mở rộng, vẫn phải nộp thuế theo quy định năm 2019 và thuế tạm tính quý I / 2020 và quý II / 2020. – Thuế giá trị gia tăng: Gia hạn, hoãn lại không áp dụng đối với sản phẩm có thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Việc gia hạn số thuế phải nộp áp dụng cho kỳ tài chính từ tháng 3 đến tháng 6 và kỳ tài chính của quý đầu tiên và quý thứ hai.

Do đó, thời hạn nộp thuế GTGT trong kỳ tài chính từ tháng 3 đến ngày 20 tháng 9; kỳ tính thuế tháng 4 là ngày 20 tháng 10; tháng 5 là ngày 20 tháng 11; tháng 6 là ngày 20 tháng 12 . Hạn nộp thuế của quý 1 là ngày 30/9. Quý 2 là ngày 30 tháng 12.

Gia đình, cá nhân, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, nộp số thuế doanh nghiệp phải nộp đến năm 2020. Các loại thuế trên đối tượng này phải nộp trước ngày 31-12. -Tiền thuê: Phải trả đợt 1 năm 2020 kể từ ngày 31/05, thời hạn 5 tháng.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?