Thu hút 12,18 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài

Ước tính khoảng 10 tỷ USD đã được trả cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 99,5% so với cùng kỳ năm 2011. Ảnh: Anh Quân

Theo dữ liệu của Bộ Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/11, đã có 980 dự án mới được phê duyệt trên toàn quốc, với tổng vốn chủ sở hữu là 7,25 tỷ USD, tăng 60,4% so với cùng kỳ năm 2011. . Trong thời gian nói trên, có 406 lượt dự án đăng ký tăng vốn, với tổng vốn tăng 2,5%. 4,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2011. Nếu tính cả các khoản viện trợ và tài trợ mới, vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 12,18 tỷ USD, chiếm 78,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực hấp dẫn nhất với 431 dự án đầu tư đăng ký mới và vốn đầu tư được phê duyệt mới là 8,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 69,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong 11 tháng tiếp theo, hoạt động bất động sản tăng trưởng theo sát với 9 dự án đầu tư mới đăng ký, vốn đầu tư đạt 1,84 tỷ USD, bằng 15,1%. Tiếp theo là lĩnh vực bán lẻ, bảo trì (169 dự án đăng ký mới, vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 465,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,8%), ngành thông tin và truyền thông là 403,4 triệu đô la Mỹ. -Nhật Bản đã trở thành quốc gia có nhiều đầu tư nhất tại Việt Nam. Vốn vào tháng 11 năm 2012 là 5,05 tỷ USD, chiếm 41,5% tổng vốn đầu tư. Vốn mới đăng ký và vốn đầu tư bổ sung của Singapore là 1,55 tỷ USD, đứng thứ hai, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư. , Hàn Quốc đứng thứ ba với 1,086 tỷ USD. Hàng triệu đô la Mỹ, tương đương 8,9%. Tỉnh Bình Dương là khu vực thu hút nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất, chiếm 2,28 tỷ USD (18,8%) trong tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, với vốn đầu tư 1,14 tỷ USD, chiếm 9,4%. Thành phố Đồng Nai đứng thứ ba với 11,15 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội với số vốn đăng ký lần lượt là 1,108 tỷ USD, 1,092 tỷ USD và 1,024 tỷ USD. – Trong 11 tháng qua, nhiều dự án lớn đã được phê duyệt, đúng kế hoạch. Thành phố Bình Dương Tokyu (do Nhật Bản đầu tư, vốn đăng ký 1,2 tỷ đô la Mỹ), Công ty TNHH Wintek Việt Nam (Bắc Giang) tăng vốn 870 triệu đô la Mỹ trong các dự án tăng vốn, và Công ty TNHH Samsung Electronics Vietnam Co. (Ltd. (Khu công nghiệp Bắc Ninh) ), với số vốn 830 triệu đô la Mỹ.

Vẫn theo số liệu của Bộ Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng qua, ước tính có khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được thanh toán cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011.

Anh Quân

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?