Xem xét thí điểm đấu giá mặt trời vào năm 2020

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, cơ quan này đang hoàn thiện đề xuất của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo quyết định về đấu thầu thí điểm năng lượng mặt trời, sẽ được đệ trình lên Thủ tướng vào tháng 8. Giá năng lượng mặt trời sẽ được áp dụng từ năm nay.

Do đó, việc tham gia dự án thử nghiệm phải nằm trong quy hoạch phát triển điện lực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vận hành thương mại trước ngày 30/6/2022 và khả năng giải phóng công suất trong quá trình vận hành thương mại (COD).

Sau khi chọn xong chủ đầu tư sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục. Các công tác chuẩn bị tiếp theo cho đấu thầu, như làm sạch công trường, thiết kế và các thỏa thuận đặc biệt khác … Năng lực của các dự án tham gia đấu giá thí điểm là khoảng 60% tổng công suất dự án, và sẽ được Bộ Công Thương xác định trên cơ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh. Việc xem xét đã hoàn thành quy hoạch và có thể được thực hiện, và các nhà đầu tư được khuyến nghị tham gia đấu thầu.

Phiên đấu giá sẽ được tiến hành theo từng công nghệ năng lượng mặt trời, mặt trời nổi và mặt trời nối lưới.

Một dự án năng lượng mặt trời ở Xining. Hình: Bình Hà

Công suất tối đa nhà đầu tư cung cấp không quá 20% tổng công suất đấu giá. Chọn từ giá thấp đến cao cho đến khi sản xuất đầy đủ. Ngoài ra, có ít nhất 5 nhà đầu tư đã tham gia đấu giá và các nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các thủ tục đấu thầu hợp pháp hiện hành trước khi cuộc đấu giá được coi là hợp lệ.

Hiện nay, theo Quyết định số 13, năm 2020, các dự án năng lượng mặt trời có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và vận hành thương mại trước ngày 31/12/2020 vẫn được áp dụng mức giá ưu đãi cố định Cơ chế (giá FIT). Giá của năng lượng mặt trời quang điện là 7,09 cent mỗi kilowatt giờ, và giá của các dự án năng lượng mặt trời nổi là 7,09 cent mỗi kilowatt giờ. Các dự án khác được quyết định giá mua điện thông qua cơ chế đấu thầu.

Chỉ những dự án đi vào hoạt động thương mại trước khi có Quy hoạch / 01/021 của tỉnh Ninh Thuận mới được áp dụng mức giá 9,35 cent (2086 VND) mỗi kilowatt giờ. Giá mua chưa bao gồm VAT, có giá trị trong vòng 20 năm.

Trước đó, trong văn bản trình Chính phủ vào tháng 4, Bộ Công Thương đã đề xuất 3 phương án đấu giá năng lượng mặt trời, bao gồm đấu giá theo dự án, đấu giá trạm biến áp và phương án đấu giá quy mô lớn hơn 100 MW Lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án cụ thể (dự án năng lượng mặt trời nổi, trên bờ).

Sau nhiều lần phân tích, cơ quan này kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án đấu giá theo dự án. Việc đấu giá thực hiện theo nguyên tắc dự án đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cung cấp giá điện cạnh tranh từ thấp đến cao với giá cạnh tranh dưới giá cao nhất cho đến khi đạt tổng công suất yêu cầu xấp xỉ 1.000 MW. Giá cao nhất của quang điện nổi là 7,69 cent / kilowatt giờ; giá của năng lượng mặt trời trên bờ là 7,09 cent / kWh.

Hợp đồng mua bán điện cho các dự án năng lượng mặt trời phải đảm bảo nguyên tắc giá mua áp dụng là “giá nhà đầu tư trong hồ”. Đề xuất dự án được lựa chọn thông qua quy trình đấu giá cạnh tranh, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, góp ý về cơ chế đấu thầu quang điện mặt trời cho rằng: “Việc đấu giá năng lượng mặt trời tới đây là điều cần thiết để ngăn chặn loại năng lượng này phát triển theo ý muốn. “Nhưng ông chỉ ra rằng sự phát triển trên diện rộng của năng lượng mặt trời đang gây tắc nghẽn mạng lưới truyền tải, do đó, việc chuẩn bị cho việc đấu giá thí điểm điện năng phải tính đến vấn đề này.

Bà Li Xianj, chuyên gia từ Bộ Năng lượng, Vụ Đông Nam Á (AfDB) cho rằng quá trình đấu thầu không nên chỉ dựa trên giá cả, và sự chuẩn bị và cạnh tranh là những yếu tố quan trọng nhất để quyết định thu hút các nhà đầu tư. -Khi nói về lớp đấu giá Campuchia do ADB tư vấn, các chuyên gia của ADB cho biết, sau khi ngân hàng công bố hồ sơ mời thầu, đã có hơn 150 công ty tham gia báo giá. Sau đó, 26 công ty đã được lựa chọn để tham gia đấu thầu. Giá kết quả là gần 3,9 cent mỗi kilowatt giờ, bằng một nửa so với giá ban đầu được tính bởi các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bà nói rằng lời kêu gọi đấu thầu năng lượng mặt trời nên dựa trên tình hình chung ở Việt Nam. Giải quyết vấn đề tăng nhu cầu điện năng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?