Phần vốn nhà nước của Vinatex chuyển về SCIC gần 2,7 nghìn tỷ đồng

Sáng nay (23/11), tại Hà Nội, quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Vinatex đã được Bộ Công Thương chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Gần 2,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 53,5% vốn cấp phép của Vinatex, sẽ được chuyển giao cho SCIC. Vinatex đã hoàn thành phương thức vốn chủ sở hữu và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 29/01/2015. Tập đoàn có 15 công ty con và 19 đối tác.

Vinatex là công ty đầu tiên có giá trị sổ sách gần 2,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng vốn sở hữu nhà nước và vốn sở hữu nhà nước vẫn ở mức chi. Hơn 51% cổ phần đã được bán cho SCIC. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, vui lòng tuân thủ các quy định hiện hành. “Tăng giá trị vốn sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp”, Thứ trưởng Cao Guoxiong nói.

Ông Ruan Dezhi, Chủ tịch China Investment Corporation, cũng cho biết tính đến thời điểm hiện tại, 55 công ty thuộc Bộ Công Thương đã nhượng lại CIC cho CIC. Theo sổ sách kế toán, tổng nguồn vốn là 1 nghìn tỷ đồng, nhiều công ty này sau khi về SCIC đã tạo ra giá trị thực tế cao hơn, lên tới hàng tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận Vinatex, SCIC sẽ phối hợp với Bộ Công nghiệp Việt Nam. Ngành công thương thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước và giá trị gia tăng doanh nghiệp. -Trong kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng qua, doanh thu lũy kế của Vinatex đã vượt 36,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3 nghìn tỷ đồng cùng kỳ. Vốn của các công ty con và công ty của Vinatex vượt 50%, và tổng doanh thu là 15,5 tỷ đồng, còn lại đến từ liên doanh, liên kết, riêng tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng. Trong cùng kỳ, lượng xuất nhập khẩu tăng nhẹ lần lượt là 2 tỷ USD và 950 triệu USD. Sản xuất chỉ, vải và may cũng duy trì mức tăng trưởng từ 2-8%. Tập đoàn đã đặt mục tiêu doanh thu hơn 482,5 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm nay.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?