Vinashinlines phá sản

Đề án tái cơ cấu Công ty Hàng hải Việt Nam vừa được Phó Thủ tướng Vũ Vạn Ninh ký ban hành. Do đó, 3 lĩnh vực chính mà Vinalines phải tập trung sau khi sắp xếp lại là vận tải biển, khai thác cảng và dịch vụ hàng hải. Đề án xác định “Vinalines là công ty niêm yết chính trong 3 lĩnh vực này.” Vinalines sẽ bán, giải thể và phá sản hơn 40 công ty con. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà

Để tập trung vào nhiệm vụ chính, đồng thời tháo gỡ khó khăn hiện tại, Vinalines sẽ tiến hành phân loại, sắp xếp tổ chức các đơn vị thành viên, trong đó có hai đơn vị sẽ phá sản. Công ty Vận tải biển Vinashin (Vinashinlines) và Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon). Đây là hai đơn vị yếu kém và “tai tiếng” nhất của Venalins trong thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ bắt giữ, bỏ tàu… Trong thời gian qua khiến dư luận chú ý. Compagnie Maritime cũng sẽ giải thể hai bộ phận khác là chi nhánh của công ty tại Cần T và Liên doanh Trung tâm Nhân lực Hàng hải Đông Nam Á (Vina-STC). Trong giai đoạn 2012-2015, Vinalines cũng sẽ phải rút khỏi 37 hoạt động khác và hợp nhất công ty kinh doanh dầu và công ty kinh doanh dầu Vinalines miền Bắc theo phương thức vốn chủ sở hữu và thoái vốn. -Sau khi tổ chức lại, Vinalines sẽ chỉ nắm giữ 100% cổ phần của 2 công ty và 50-75% cổ phần của 30 công ty khác. Trong 3 lĩnh vực can thiệp sau khi sắp xếp lại, đối với vận tải biển, đề án yêu cầu công ty tổ chức lại đội tàu theo thị trường (nhất là thị trường nội địa) để lập phương án bán tàu cũ. Dòng thác không hợp lệ để giảm tổn thất. Vinalines cũng phải xem xét lại kế hoạch đóng tàu dựa trên khả năng tài chính và nhu cầu của mình. Sắp tới sẽ dừng đóng mới 6 tàu, tạm hoãn việc triển khai đóng 11 tàu, theo đúng kế hoạch đã ký với Vinashin, chúng tôi sẽ tập trung đóng 7 tàu sẽ vào biên chế.

Nhật Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?