Nhiều nơi chậm báo cáo tình hình chi tiêu quỹ đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 25/7, đây là ngày báo cáo chi đầu tư công chậm nhất, chỉ có 15 trong số 54 bộ, cơ quan trung ương và 12/63 địa phương. Gửi báo cáo một cách kịp thời.

Trước đây, Bộ Tài chính đã nhiều lần nhắc lại việc nhiều sở, ban, ngành và chính quyền địa phương báo cáo không đầy đủ, sau đó thường giám sát. Do đó, Bộ Tài chính cần căn cứ vào số liệu tổng hợp của Kho bạc để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do thiếu thông tin đối chiếu số liệu giữa các bộ phận với bộ phận tài chính công nên việc tổng hợp báo cáo còn nhiều khó khăn.

Theo ước tính sơ bộ, cuối tháng 7, chi đầu tư công có chuyển biến tích cực. So với vài tháng đầu năm. Ước thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 7 là 19.417,7 tỷ đồng, 5 tháng sau mới đạt hơn 41% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, tức là mới đạt 26%. – -Bộ Tài chính chỉ ra, có nhiều nguyên nhân khiến chi đầu tư công chậm, như chính sách thanh lý, tái định cư sẽ nảy sinh nhiều vướng mắc, khiến người dân không yên tâm. Dịch Covid-19 cũng gây khó khăn trong việc huy động nhân công, vật tư, tổ chức thi công, nhiều công trình bị đình chỉ, ảnh hưởng đến tiến độ chi đầu tư công. .

Để đẩy nhanh chi đầu tư công trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ chuyển trách nhiệm chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sang Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc tiếp tục. Trường hợp không đủ điều kiện tổ chức sử dụng vốn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn thì kế hoạch thu hồi vốn năm 2020.

Theo khuyến nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ thu kinh phí Quy hoạch chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương đến năm 2020. Kế hoạch được báo cáo danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án và báo cáo Chính phủ. Nó sẽ được gửi song song với Bộ Tài chính để kiểm soát chi tiêu dựa trên dự án. -Queen Tron

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?