Cân nhắc xây dựng quỹ đất

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Quốc hội cho biết Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét phương án thành lập quỹ đất. – Bà Hồng Hà cho biết: “Ngân hàng do nhà nước quản lý, gia đình nào không có nhu cầu sử dụng đất, bỏ hoang thì gửi tiền vào ngân hàng này” – Theo ông Hà, việc lập quỹ đất là để nuôi đất. Hiệu quả sử dụng, các cơ chế và chính sách cho phép tích tụ ruộng đất là một phần trong lộ trình của các luật và quy định. Đất sản xuất hàng loạt.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Viên Xuân Tông cho biết, đất sản xuất nông nghiệp ngắn ngày là 2 ha, trừ phía đông nam là 3 ha. Ông Cường nói: “Kiểm soát hạn chế này được coi là trở ngại lớn, ảnh hưởng đến tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng nông nghiệp chuyên canh lớn và thu hút các công ty lớn tham gia sản xuất nông nghiệp.” — Bộ trưởng Nông nghiệp Ruan Xuancong Bộ trưởng nêu rõ, nếu Quốc hội cho phép thay đổi các quy định hiện hành và tiến tới xóa bỏ ranh giới đất đai thì vấn đề tích tụ có thể được đảm bảo. “Đạt được cấp độ ủy quyền.” Vì nông dân, lãnh đạo doanh nghiệp phải tính đến trình độ quản lý tốt của đất nước và không bao giờ tích lũy thêm. Thứ hai, họ lo lắng rằng nông dân sẽ mất đất và không có việc làm. Tuy nhiên, nếu áp dụng mô hình một ha mà sử dụng từ 4 đến 6 lao động thì nông dân sẽ trở thành công nhân, tùy theo vùng mà thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết. “Nút hủy bỏ chắc chắn sẽ giúp thiết lập sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.”

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?