Hàng loạt lãnh đạo Sacombank không nắm giữ cổ phiếu STB

Theo báo cáo tình hình quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tongtian United (Sacombank, mã STB), Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Fan Wenfu hiện không sở hữu cổ phiếu nào tại ngân hàng, đồng thời cũng không sở hữu cổ phiếu STB nào trong các thành viên trong gia đình. Tương tự, ông Keeu Hữu Dũng và gia đình cũng không nắm cổ phần nào tại ngân hàng.

Cổ đông chính của Sacco là Ngân hàng Xuất nhập khẩu sở hữu 9,73% cổ phần. Những người không nắm giữ cổ phiếu STB còn có các giám đốc điều hành là ông Bùi Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Nguyễn Bá Trí và ông Huỳnh Thanh Giang, kế toán trưởng. Gia đình các lãnh đạo này cũng không mua cổ phiếu Sacombank nào. Phần lớn số cổ phiếu còn lại nắm giữ dưới 0,1%, trong đó ông Trầm Bê, phó chủ tịch chỉ nắm giữ 115.000 cổ phiếu. Cổ phần, tương đương 0,01% vốn cổ phần. Trong số các thành viên gia đình ông Trầm Bê, người nắm giữ cổ phiếu STB nhiều nhất là ông Trầm Trọng Ngân, với 48 triệu cổ phiếu, tương đương 4,47% vốn cổ phần Sacombank. Các con gái của ông Trầm Bê là Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa cũng sở hữu gần 24 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ sở hữu 2,23%.

Năm ngoái, nhiều cổ đông cũng đã rút vốn. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu tập trung tại các công ty liên quan đến gia đình cựu Chủ tịch Đặng Văn Thành như Sản xuất Thương mại Thành Thành Công (bán 22 triệu cổ phiếu), Bourbon Tây Ninh (bán 7,5 triệu cổ phiếu), Ninh Hòa Đường (bán 5,16 triệu cổ phiếu). ), Đường Biển Hồ (bán 1,44 triệu cổ phiếu), Địa ốc Saigon Tongtian (bán 17,3 triệu cổ phiếu). Hiện cổ đông lớn nhất của Sako Bank là Ngân hàng Xuất nhập khẩu sở hữu 9,73% cổ phần.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?