Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng nêu rõ trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ rằng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 2/3 dự án. Cụ thể, “vị trí vàng” 10E6 Phạm Hùng thuộc dự án Trung tâm điều hành và kinh doanh VICEM được chuyển từ phương án “bán tài sản, đất, chuyển nhượng nêu trên” sang phương án “tiếp tục quản lý để thực hiện dự án”. Quyền sử dụng đất “. Lý do thay đổi là VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm là không hợp lệ. Theo đề án được phê duyệt, ngoài chức năng của trụ sở VICEM, Trung tâm Fanhong sẽ được vận hành và cho thuê. Tuy nhiên, nằm trong kế hoạch tổ chức lại. , Công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lợi thế của công ty. VICEM cũng đề xuất Công ty Tonghai “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai”. Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng nguyên liệu Thị trường khó khăn, Công ty xin UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng là đơn vị thành viên của VICEM, cần đất để xây dựng trạm nghiền xi măng.

Đối với dự án tổng hợp Vĩnh Tuy, Đường 122 Vĩnh Tuy, VICEM Đề nghị tuy có điều chỉnh việc sử dụng đất nhưng vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng, theo quy định của Bộ Xây dựng, VICEM đang tổ chức lại và quản lý bất động sản.3 Các dự án trên phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi lập dự án chỉnh trang. Phương án điều chỉnh được đề xuất dựa trên tình hình thực tế của công ty và các chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, các phương án này hiện đang được xem xét và chưa được thông qua.

Công ty có trách nhiệm không để xảy ra thất thoát đất tại hai dự án mà VICEM muốn thay đổi phương thức xử lý VICEM là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, đơn vị đang thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, sau đó lập phương án sử dụng đất sau khi cân đối tài sản. – – Phương Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?