Xem xét một cuộc đấu giá năng lượng mặt trời thí điểm vào năm 2020

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, cơ quan này đang hoàn thiện ý kiến ​​của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo quyết định về việc thí điểm đấu thầu giá năng lượng mặt trời, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8. Nếu được chấp thuận, hãy thử đấu giá. Từ năm nay, giá năng lượng mặt trời sẽ được áp dụng.

Do đó, các dự án tham gia đấu giá thí điểm phải nằm trong quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đưa vào vận hành thương mại trước ngày 30/6/2022 và có thể lựa chọn giải phóng công suất trong quá trình vận hành thương mại (COD).

Sau khi lựa chọn xong, nhà phát triển sẽ thực hiện các thủ tục đấu thầu tiếp theo như thông quan, thiết kế và các thỏa thuận đặc biệt khác … Công suất của các dự án tham gia đấu giá thí điểm xấp xỉ 60% tổng công suất dự án. “Theo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự án đã được bổ sung, kế hoạch được thực hiện và đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia” đấu thầu “.

Phiên đấu giá sẽ sử dụng từng công nghệ năng lượng mặt trời, cụ thể là năng lượng mặt trời nổi và năng lượng mặt trời nối lưới.

Một dự án năng lượng ở Tây Ninh. Hình: Bình Hà

Công suất tối đa của nhà đầu tư không được vượt quá 20% tổng dung lượng đấu giá. Chọn từ giá thấp đến cao cho đến khi đủ dung lượng. Ngoài ra, cuộc đấu giá chỉ được coi là hợp lệ khi có ít nhất 5 nhà đầu tư tham gia và nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các thủ tục đấu thầu theo luật định hiện hành. – Hiện nay, theo Quyết định số 13 năm 2020, các dự án năng lượng mặt trời có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và ngày 31/12/2020 vẫn được áp dụng cơ chế giá ưu đãi cố định (FIT). giá bán). Giá của quang điện mặt trời trên mặt đất là 7,09 cent mỗi kilowatt-giờ, và giá của các dự án năng lượng mặt trời nổi là 7,09 cent mỗi kilowatt-giờ. Quyết định giá mua điện cho các dự án khác thông qua cơ chế đấu thầu.

Chỉ những dự án vận hành thương mại trước Kế hoạch / 01/021 của tỉnh Ninh Thuận mới được hưởng giá điện 9,35 xu (2086 đồng) một kWh. Giá mua này chưa bao gồm VAT và có giá trị trong vòng 20 năm. Dự án, đấu giá trạm biến áp và lập kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho một dự án cụ thể (lớn hơn 100 MW) của một dự án cụ thể (quang điện nổi, dự án trên bờ).

Sau khi phân tích sâu rộng, cơ quan này kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án đấu giá theo dự án. Việc đấu giá thực hiện theo nguyên tắc đối với dự án đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì chào giá từ thấp đến cao với giá điện cạnh tranh dưới mức giá cao nhất cho đến khi tổng công suất yêu cầu đạt 1.000 MW. Giá điện mặt trời nổi cao nhất là 7,69 cent / kilowatt giờ; năng lượng quang điện là 7,09 cent / kWh. Đề xuất dự án đã được lựa chọn thông qua quá trình đấu giá cạnh tranh.

Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Mặt trời Việt Nam, bình luận về cơ chế đấu thầu quang điện mặt trời: “Cần đấu giá năng lượng mặt trời tiếp theo để ngăn chặn sự rò rỉ của loại năng lượng mặt trời này, đồng thời tăng năng lượng theo ý muốn như hiện nay.” Sự phát triển quy mô lớn của năng lượng mặt trời đang gây ra tắc nghẽn mạng lưới truyền tải, do đó, việc chuẩn bị cho việc đấu giá thí điểm phải tính đến điều này.

Bà Li Xianzhong, chuyên gia từ Bộ Năng lượng Đông Nam Á (AfDB) cho rằng quy trình đấu thầu không nên chỉ dựa vào giá cả, và sự chuẩn bị và cạnh tranh là những yếu tố quan trọng nhất để xác định xem có thu hút được các nhà đầu tư hay không.

Trong lớp đấu thầu Campuchia do ADB tư vấn, các chuyên gia của ADB cho biết sau khi ngân hàng này công bố hồ sơ mời thầu, hơn 150 công ty đã tham gia đấu thầu. mua, tựa vào, bám vào. Sau đó, 26 công ty đã được chọn để tham gia đấu thầu. Kết quả là, báo giá đạt gần 3,9 cent / kWh, bằng một nửa so với giá ban đầu được nhà chức trách áp dụng. Nhìn chung, Việt Nam đang giải quyết các vấn đề liên quan đến tăng trưởng nhu cầu điện.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?