Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng nêu rõ trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt 2/3 dự án. Cụ thể, “khu đất vàng” lô 10E6 của ông Phạm Hùng, thuộc dự án Trung tâm điều hành và kinh doanh VICEM đã chuyển từ “tiếp tục quản lý để thực hiện dự án” sang “bán tài sản, đất, quy hoạch sử dụng đất trên”. . Quyền “. Lý do thay đổi là do VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm không hiệu quả. Theo đề án đã được phê duyệt, ngoài chức năng trụ sở hành chính của VICEM, Trung tâm Phạm Hùng sẽ được vận hành và cho thuê. Tuy nhiên, theo phương án tổ chức lại. Một phần, công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lợi thế của công ty. VICEM cũng đề xuất rằng Tonghai Industry “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai”. Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng điều này Thị trường nguyên liệu đang gặp khó khăn, công ty xin UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng là đơn vị thành viên của VICEM cần đất để xây dựng trạm nghiền xi măng.

Đối với Vĩnh Tuy thuộc Vĩnh Tuy Đường 122 Đối với dự án tổng thể, VICEM đề xuất mặc dù đã điều chỉnh mục đích sử dụng đất đến năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục được quản lý, sử dụng, dự án được triển khai phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, VICEM đang tổ chức lại và quản lý bất động sản, bao gồm 3 Các dự án trên phải được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi lập dự án cổ phần hóa để thực hiện theo đúng quy trình, VICEM sẽ đề xuất phương án điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của công ty và chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, các chương trình này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

Trong VICEM Trong hai dự án hy vọng thay đổi hình thức xử lý, công ty có trách nhiệm không để thất thoát vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

VICEM là công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu nhà ở và tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Đất được sắp xếp lại, xử lý, sau đó lập phương án sử dụng đất sau khi giá trị bằng nhau. – Phương Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?